Pressmeddelande -

SBAB sänker inlåningsräntorna

SBAB sänker inlåningsräntorna till privatpersoner från och med den 27 november. Sänkningen är på 0,24 procentenheter.

 


Sparkonto

4,29 %

- 0,24 %


SBAB-konto

4,79 %

- 0,24 %


SBAB:s sparande är enkelt; inga avgifter, ränta från första kronan och fria uttag. På vårt SBAB-konto får kunder som har bolån på minst en miljon kronor hos oss extra hög ränta.

Våra kunder kan enkelt och snabbt öppna sparkonto på www.sbab.se eller kontakta vår kundtjänst 0771-45 30 00.


För mer information, kontakta:

Lena Hedlund, kommunikationschef SBAB
Telefon: 08-614 38 49
Mobil: 0708-58 07 25
E-post: lena.hedlund@sbab.se

Fredrik Bergström, Affärsområdeschef Konsument
Telefon: 08-614 38 50
Mobil: 0705-32 26 60
E-post: fredrik.bergstrom@sbab.se

SBAB erbjuder bolån och sparande via Internet och telefon samt kreditgivning till företag. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden.
För mer information, besök oss på www.sbab.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 283 000 och 365 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2020). Antal medarbetare (FTE) är 743. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Kontakter

Erik Bukowski (fd. Wennergren)

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37