Pressmeddelande -

Nytt nummer av Vi Bosparare

Medlemsbladet Vi bosparare skickas ut till samtliga bosparare med löpande information om aktuella byggprojekt. I veckan distribueras juninumret, som bl a berättar om ”sjösättningen” av Liljeholmskajen 9 juni, om aktuella Malmöprojekt, om varför vårt trygghetsboendeprojekt vid Starrängsringen dröjer m m. Tidningen finns också för nedladdning på Bospararnas lösenordsskyddade sidor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "att i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan skapa, förvalta och utveckla värden som är till nytta för bostadsrättsföreningar, boende och bosparare i SBC ek för". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar och producerar nya bostadsrätter för alla skeden i livet. SBC har sex kontor i landet med totalt cirka 210 anställda. 2008 var koncernens intäkter 390 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.

Kontakter

Helena Skåntorp

Presskontakt VD 08-501 150 02

Leif Carlsson

Presskontakt Finanschef 08-501 150 64

Niklas Knight

Presskontakt Förvaltningschef 08-501 150 94