Pressmeddelande -

SBC Mark AB köper tomtmark på Östermalm i Stockholm för nybyggnad av bostadsrätter

SBC Mark AB, dotterbolag till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), har genom en ekonomisk förening köpt fastigheten Svea Artilleri 18 av Stiftelsen MHS- Eleven. Köpet möjliggör uppförandet av lägenheter enligt SBCs koncept för kvalitetsboende. För ytterliggare information kontakta: Leif Ågren, VD SBC Mark AB Telefon: 08-50 11 50 07 E-post: leif.agren@sbc.se Kort om SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBCs affärside är att i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan sälja tjänster och utveckla värden som är till nytta för boende och bostadsrättsföreningar. www.sbc.se E-mail sbc@sbc.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "att i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan skapa, förvalta och utveckla värden som är till nytta för bostadsrättsföreningar, boende och bosparare i SBC ek för". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar och producerar nya bostadsrätter för alla skeden i livet. SBC har sex kontor i landet med totalt cirka 210 anställda. 2008 var koncernens intäkter 390 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.

Kontakter

Helena Skåntorp

Presskontakt VD 08-501 150 02

Leif Carlsson

Presskontakt Finanschef 08-501 150 64

Niklas Knight

Presskontakt Förvaltningschef 08-501 150 94