Pressmeddelande -

Vasakronan säljer tomtmark på Östermalm till Veidekke och SBC för 152 Mkr

Vasakronan säljer byggrätter för bostadsändamål vid Svea Artilleri på Valhallavägen till Veidekke och SBC för totalt 152 Mkr. Detaljplanen för marken vid Svea Artilleri har under 2004 vunnit laga kraft. Veidekke Bostad och Fastighet AB, en del av norska Veidekke-koncernen, är Skandinaviens fjärde största byggbolag, kommer att bygga bostadsrätter. SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, ett rikstäckande företag med värdeskapande tjänster för bostadsrättsföreningar och nyproduktion av bostadsrätter. SBC kommer att bygga bostadsrätter för äldreboende med möjlighet till olika servicetjänster. Vasakronans bostadsbyggrätter såldes 2001 till JM. Affären hävdes under 2004 och en förlikning med JM har skett under året. - Vi har här funnit starka köpare av dessa attraktiva byggrätter på Östermalm i Stockholm, kommenterar Leif Garph, vice vd och chef för region Stockholm i Vasakronan. Vi kommer på sikt att utveckla ytterligare 7 000 kvm byggrätter för kontor kring Svea Artilleri. - Svea Artilleri har alla förutsättningar att bli ett högklassigt projekt på en av Stockholms idag absolut mest attraktiva tomter. Stadsplanen samt projektets utformning i övrigt kommer att ge Veidekke stor uppmärksamhet på Stockholmsmarknaden under de närmaste åren, säger Håkan Bergquist, VD för Veidekke Bostad och Fastighet AB - SBC bygger för alla skeden i livet. Vi uppskattar att Stockholm Stad och Vasakronan nu gett oss möjlighet att erbjuda vårt äldreboendekoncept i ett för äldre mycket eftertraktat område, där behoven är stora och som dessutom har alla förutsättningar att kunna motsvara förväntningar och uppfylla angelägna önskemål, säger Leif Ågren, VD för bolaget SBC Mark AB, som driver SBCs samtliga byggprojekt. För vidare information vv kontakta Håkan Bergquist, VD Veidekke Bostad och Fastighet AB 08-635 61 00 Leif Ågren, VD SBC Mark AB 08-501 150 07 Chris Hammar, marknadschef SBC 08-501 150 04 Leif Garph, vice vd chef region Stockholm 08-783 23 05 Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "att i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan skapa, förvalta och utveckla värden som är till nytta för bostadsrättsföreningar, boende och bosparare i SBC ek för". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar och producerar nya bostadsrätter för alla skeden i livet. SBC har sex kontor i landet med totalt cirka 210 anställda. 2008 var koncernens intäkter 390 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.

Kontakter

Helena Skåntorp

Presskontakt VD 08-501 150 02

Leif Carlsson

Presskontakt Finanschef 08-501 150 64

Niklas Knight

Presskontakt Förvaltningschef 08-501 150 94