Pressmeddelande -

3 av 10 svenskar tror inte klimatförändringar är människans fel

En ny studie genomförd i Norden för att kartlägga konsumenters intresse och kunskap om klimatfrågan visar oroväckande resultat. Bland annat uppger 3 av 10 svenskar att de inte är säkra på om klimatförändringarna verkligen är människans fel. I Norge är siffran ännu högre och där är 5 av 10 osäkra, alltså hälften av befolkningen. 

Rapporten Consumers & Climate Change visar också att svenska konsumenter är negativt inställda till skatter och subventioner. Det är särskilt intressant med tanke på den kommande flygskatten. Istället är man mer positiv till innovationer och affärsmässiga lösningar. Det område som konsumenterna vill att såväl stat och regering som företag skall fokusera mest på är förnybar energi. Bland de lite yngre konsumenterna är också minskat köttätande något som står högt på agendan. 

- Rapporten visar en skrämmande hög andel konsumenter som inte förstått vidden av människans påverkan på klimatet. Det som dock är positivt är att insikten kring vad som behöver göras är ganska god. Konsumenterna verkar ha tagit till sig av den allmänna klimatdebatten på senare år, säger Erik Elvingsson Hedén, VD på SB Insight som ligger bakom rapporten. 

Undersökningen som ligger till grund för rapporten genomfördes under augusti-september. Totalt intervjuades ett riksrepresentativt urval bestående av 4000 konsumenter, 1000 personer i varje nordiskt land (Sverige, Norge, Danmark och Finland). 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö

Kategorier

  • rapport
  • klimat
  • hållbarhet

SB Insight är en Insight-byrå med fokus på hållbarhet, varumärke & strategi. Vi arbetar med undersökningar, analysrapporter, utbildningar och event. Allt för att förse företag med kunskap och förståelse för hur hållbarhet påverkar marknaden, branschen och det egna företaget. 

Läs mer: www.sb-insight.com

Följ oss på:

LinkedIn

Twitter

Presskontakt

Erik Hedén

Presskontakt Managing Director/VD 0708-651397

Relaterat innehåll