Pressmeddelande -

S.B.P.R. SKA UTVECKLA OCH LEDA BRANSCHENS NYA PROMOTIONMÄSSA

På årsmötet den 30:e mars fastställdes att S.B.P.R. ska stå som ägare och ansvarig till en branschmässa för alla branschens leverantörer och förädlare. Det fastställdes också att S.B.P.R.’s mässråd ska fastställa riktlinjerna för mässans utformning och kriterier före april månads utgång. S.B.P.R. har ingen avsikt att operativt driva mässan utan lägger ut den på entreprenad. Vi har nu färdigställt riktlinjerna. S.B.P.R.’s mässa ska ha följande riktlinjer: - Mässan ska vara den mötesplats där branschens aktörer kan erbjuda promotionprodukter samt vara ett forum för att utbyte av branschrelaterad information. - Mässans nya namn tillsvidare, ansökan är inlämnad för registrering, kommer att vara: SVENSKA PROMOTIONMÄSSAN. - ÅRSMÄSSA Mässan kommer att initialt arrangeras varje år i januari. 2007 blir första mässan. Samtidigt med mässan i januari ska branschens egen ”Oscarsgala”, Promotionbiet genomföras. - Mässan kan bli en ambulerande mässa i Sverige. Vi undersöker förutsättningarna för detta. Diskussioner pågår med marknadens aktörer. Skicka gärna era synpunkter till vår e-post; spm@sbpr.se. - Mässan ska vända sig enbart till företag som distribuerar promotionartiklar (profil- och reklamartiklar) och inte vara tillgänglig för industrin (slutkund). Mässan ska dessutom bestå av utställare som fyller det behov ett promotionföretag kan ha för att leverera en komplett produkt/koncept gentemot den lokala såväl som den internationella industrin. Det är redan klart att många av branschens ledande leverantörer kommer att ställa ut. - S.B.P.R. ska sträva mot att mässan blir den plattform där information om branschrelaterade nyheter rörande miljödirektiv, lagar och förordningar och marknadsvillkor kan diskuteras och presenteras. S.B.P.R. kommer under augusti 2006 presentera var mässan ska arrangeras 2007. - SÄSONGSMÄSSA S.B.P.R.’s mässråd ska dessutom undersöka förutsättningarna för en julklappsmässa som enligt mångas önskemål ska hållas i maj eller juni månad varje år. En period som kommer att ge lite bättre framförhållning och beredskap inför tidig upphandling. Presenteras under hösten 2006. Kategorier av utställare Tillverkande företag av promotionprodukter Grossister av promotionprodukter Förädlare av färdiga promotionprodukter Leverantörer av förpacknings- och emballagematerial Leverantörer av IT-tjänster Leverantörer av logistiktjänster Huvudkriterier för utställare Krav på minimiomsättning enligt S.B.P.R.’s leverantörskriterier. Utställare behöver inte vara medlem i S.B.P.R. Huvudkriterier för besökare Ej tillgänglig för slutkund (flerstegskontroller). Målgruppen skall vara professionella promotionföretag i Norden och norra Europa. Besökare behöver inte vara medlem i S.B.P.R. Informations- och debatt forum Föreläsare Workshops Utbildningar S.B.P.R. Mässråd (spm@sbpr.se) Peter Kock, JP Kock (Ordförande) Peter Johansson, Prevox Pierre Rosengren, Bercato Vi hoppas med detta att marknaden kan få en strukturerad och ett väl fungerande promotionmässa med ett rikt produktutbud att välja bland. Med leverantörer som kan tillgodose branschens allt mer komplexa krav. Vi måste stå rustade för omvärldens allt mer snabba förändringar och ökade krav. Med vänliga hälsning, Peter Kock

Ämnen

  • Företagande