Gå direkt till innehåll
SBR bildar Kompetensrådet

Pressmeddelande -

SBR bildar Kompetensrådet

I syftet att ytterligare bli mer aktiva i bygg- och branschfrågor bildar nu SBR Byggingenjörerna ett Kompetensråd.

  • SBR vill med Kompetensrådet öka sin externa kommunikation och vara branschen mer behjälplig vid frågor av övergripande karaktär samt öka sin aktivitet som remissinstans säger VD Björn Edebrand

SBRs Kompetensråd kommer ha dessa funktioner:

  • Rådet ger uttryck för SBRs åsikt i aktuella branschfrågor
  • Rådet tar ställning till vilka remisser SBR svarar på och hur detta arbete fördelas internt inom SBR
  • Rådet är behjälpligt vid frågor från media

Kompetensrådet består av Jonas Granberg entreprenadbesiktning, Carina Friberg som är kontrollansvarig och har mångårig erfarenhet som byggnadsinspektör, Pia Engman som arbetar med överlåtelsebesiktning och Björn Edebrand som är VD på SBR.

Om du som journalist har frågor av byggteknisk karaktär, om våra medlemmars yrkesroller eller de marknader vi verkar på kan du nu kontakta rådets medlemmar för svar.

  • Kompetensrådets stora fördel är organisationens bredd av SBR-ingenjörer som besitter stor kunskap och erfarenhet. Vi har ett välorganiserat register på ingenjörer inom alla discipliner inom byggprocessen, säger ledamot Jonas Granberg

SBR Byggingenjörerna är en ideell medlemsägd yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg och fastighet som idag har ca 3000 medlemmar. SBR bedriver en omfattande kursverksamhet och är Sveriges största organisation gällande antalet certifierade besiktningsmän och kontrollansvariga. SBR har fem expertgrupper med olika inriktningar/yrkesroller med möjlighet till certifiering och har internationella samarbeten inom främst Norden och EU. Läs mer på sbr.se

Kategorier

Kontakter

Linn Bessner

Linn Bessner

Presskontakt Utbildningsansvarig 08-4621793
Björn Edebrand

Björn Edebrand

Presskontakt Vd 08-4621795
Pia Engman

Pia Engman

Presskontakt Frågor överlåtelsebesiktning 0700356202
Jonas Granberg

Jonas Granberg

Presskontakt Frågor entreprenadbesiktning 08-446 61 90
Carina Friberg

Carina Friberg

Presskontakt Frågor kontrollansvarig enligt PBL 0730 355 750
Johan Smeds

Johan Smeds

Presskontakt Frågor om specialistfunktioner inom bygg och fastighet 0704966133
Urban Tjernström

Urban Tjernström

Presskontakt Frågor byggprojektledning 0708-188595
Anders Hedén

Anders Hedén

Presskontakt Förbundsordförande 0731 44 51 01

SBR Byggingenjörerna

SBR Byggingenjörerna är samlingsnamnet för Svenska Byggingenjörers Riksförbund, som är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer, och SBR Byggingenjörerna AB. Förbundet bildades 1951 och har idag ca 3000 medlemmar.

SBR Byggingenjörerna
Hornsbruksgatan 19, 1 tr
11734 Stockholm
Sverige