Pressmeddelande -

Produktutvecklarna Scalae visar vägen till en grönare värld

Scalaes kunskap och metodik vinner ytterligare kommersiell framgång!

Scalae har genomfört ett mycket lyckat projekt med Codab, E.ON och OKQ8 genom utveckling av framtidens Gasdispenser. Ett stort steg framåt för att kommersialisera fordonsgas som framtidens effektiva och miljövänliga alternativ. Den första av produkten ifråga är nyligen installerad i Svedala utanför Malmö.   

E.ON vill göra fordonsgas mer lättillgängligt för konsumenten och har inlett samarbete med OKQ8, för att komma närmare slutkunden. Närhet till produkten (fordonsgas) och en lättarbetad, snygg och ren gasdispenser är nödvändigheter för att lyckas med denna uppgift. E.ON och Codab har sedan tidigare ett nära samarbete för utveckling av gasdispensers, och i detta projekt involverades Scalae redan i idéstadiet för utveckling av framtidens mest effektiva, funktionella och estetiska gasdispenser.   

"- Vi gjorde en komplett design- och marknadsstudie som en första insatts, innan vi lade fram förslagen till Codab och E.ON. Samtidigt involverades konstruktörer för att utveckla funktioner och innehållet i gasdispensern. Vi hade som vision och fokus att analysera vilket beteende slutanvändare har och hur den agerar, för att på bästa sätt utforma och skapa den perfekta gasdispensern" säger Magnus Göransson, Creative Director på Scalae.

 För att få ett nationellt genomslag för fordonsg as, vilket är ett miljöpolitiskt absolut mål, måste slutanvändaren förstå och ta till sig informationen. Det räcker inte med att säga att det är ”grön energi”, ett invant beteende är svårt att förändra. Codabs nya gasdispenser, har förflyttat gasen från industriområden till ”ditt tankställe” i centrum, och gasdispensern är minst lika enkel att använda som en konventionell bensinpump.   

 ”-Vi har arbetat med Scalae i flera projekt under en längre tid, och de löser alltid uppgifterna med en teknisk och designmässig excellens. I detta specifika fall med gasdispensern var samarbetet än djupare och jag är övertygad om att denna nya gasdispenser når våra mål, såväl som att den kommer hjälpa till att nå miljömålen"  säger Kjell-Arne Nilsson, VD Codab

 För mer info:
Peter Arndt, Marknadschef, peter.arndt@scale.se  0708-627020

Ämnen

  • Miljö, energi

Om Scalae AB
Scalae AB grundades 2005 av ägarna Peter Arndt och Anders Cederberg, som båda har lång och gedigen erfarenhet av produktutveckling inom flera branscher. De ville utveckla produktutvecklingsbranschen och Scalae AB bildades med mottot ”Reach High Goals”, vilket perfekt symboliseras av att ”scalae” betyder stege/trappa på Latin. Inom detta motto har flera utvecklingsprocesser renodlats och varumärkesregistrerats, bl a Marknadsinriktad Teknikutveckling (MT) och Integrerad IndustriDesign (IID). Scalae AB är certifierade enligt ISO 13485 samt ISO9001. Scalae AB är också utnämnt till gasellföretag 2008 och 2009, samt till årets företag i Lunds kommun 2008. Idag har Scalae AB 35 medarbetare med kontor i Dalby utanför Lund, Ängelholm och Köpenhamn. Läs mer på www.scalae.se

Kontakter

Peter Arndt

Presskontakt Owner/CMO 0708-62 70 20