Pressmeddelande -

Scalae AB lanserar den första samlingsplatsen för produktutveckling

www.produktutveckling.nu

Scalae AB tar kommandot inom produktutveckling genom att lansera en samlingspunkt för allt inom produktutveckling - www.produktutveckling.nu

 ”Produktutveckling är både en komplex och en mycket enkel företeelse. Allt handlar om kreativitet, kunskap och mod att genomföra de idéer som man har, trots alla former av hinder”, säger Peter Arndt, delägare i Scalae AB.

Vad är egentligen produktutveckling? Vilka faktorer är inbegripet i processerna, och hur definieras ett lyckat respektive misslyckat produktutvecklingsprojekt? Det finns många frågor om, och mycket kunskap inrymt i begreppet produktutveckling.

Vi i Sverige är mycket duktiga på produktutveckling, och detta är en kunskap vi anser måste förvaltas och utnyttjas bättre. De flesta länder har kommit ifatt oss via produktion - det gamla sättet till framgång. Idag är det utveckling och produktutveckling som ger framgång och är basen för samhällets fram- och fortlevnad.

För att lyfta fram ämnet behövs en konkret samlingspunkt som är lätt att komma ihåg, och som driver utvecklingen framåt. Genom starten av www.produktutveckling.nu driver vi processen framåt och skapar förutsättningar för bättre produktutveckling.

Det finns många av er som ha erfarenhet av lyckad/misslyckad produktutveckling, och genom att lyfta fram och delge andra både framgångar och misstag, är vi övertygade om att vi alla kommer bli än bättre och starkare inom området. Vi välkomnar inlägg, kommentarer, tips eller annat som ni anser berör ämnet produktutveckling. Kontakta oss på info@produktutveckling.nu

Scalae AB l Beragården Dalby 431 l SE-247 94 Dalby l +46 (0)46-23 99 00 l www.scalae.se

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • produktutveckling

Om Scalae AB
Scalae AB grundades 2005 av ägarna Peter Arndt och Anders Cederberg, som båda har lång och gedigen erfarenhet av produktutveckling inom flera branscher. De ville utveckla produktutvecklingsbranschen och Scalae AB bildades med mottot ”Reach High Goals”, vilket perfekt symboliseras av att ”scalae” betyder stege/trappa på Latin. Inom detta motto har flera utvecklingsprocesser renodlats och varumärkesregistrerats, bl a Marknadsinriktad Teknikutveckling (MT) och Integrerad IndustriDesign (IID). Scalae AB är certifierade enligt ISO 13485 samt ISO9001. Scalae AB är också utnämnt till gasellföretag 2008 och 2009, samt till årets företag i Lunds kommun 2008. Idag har Scalae AB 40 medarbetare med kontor i Dalby utanför Lund, Ängelholm och Köpenhamn. Läs mer på www.scalae.se

Kontakter

Peter Arndt

Presskontakt Owner/CMO 0708-62 70 20