Pressmeddelande -

Scalae - Stärker upp sin ledning

Tillsätter VD

Styrelsen i Scalae AB har beslutat att stärka sin organisation och tillsätter från och med 1/12-08 en VD. Utvald för posten är Scalaes operativa chef Jörgen Troedsson. Han har under 13 år innehaft flertalet ledande befattningar inom DUX-koncernen, bl a som VD för ett produktionsbolag i Portugal och har dessutom lett flera effektivitetsprojekt bl a inom logistik och organisation.

Scalae AB har sedan starten drivits av ägarna Peter Arndt och Anders Cederberg i ett gemensamt dualistiskt ledarskap för att dra nytta av varandras styrkor. Ledarskapet har varit mycket lyckat och vi har på kort tid byggt upp ett 30 man stort marknadsinriktat företag med en stor kundbas, säger Peter Arndt. Vidare fortsätter Peter, Scalae AB är nu inne i en fas där vi måste renodla våra arbetsområden för att klara av den kraftiga expansion vi ser framför oss.

Anders och Peters styrka ligger i deras förmåga att i ett tidigt stadium hjälpa Scalaes kunder med teknik och marknadsstrategier för att minska ledtiden från investeringar till intäkt. Genom att renodla verksamheten med en VD kommer de organisatoriska frågorna falla bättre på plats och det blir ett tydligare gränssitt ut mot våra kunder.

Satsningen på att bli en etablerad spetsinriktad design- och produktvecklingspartner i södra Sverige har fallit i god jord och våra 3 kontor går på högvarv och flertalet nya personer kommer att anställas framöver. Vi ser en stark tillväxt inom Life Science och Medicinteknik både i Sverige och inom Europa. Det gläder oss att marknaden ser nyttan av de design- och utvecklingsstrategier vi använder.

För mer information
Peter Arndt,
Marknadschef, Scalae AB
0708-627020
, peter.arndt@scalae.se

Om Scalae AB

Scalae AB grundades 2005 av ägarna Peter Arndt och Anders Cederberg, som båda har lång och gedigen erfarenhet från teknikbranschen. Deras erfarenheter och viljan att utveckla branschen ledde till att Scalae AB bildades med ledorden "Reach High Goals", vilket är mer än passande då scalae betyder stege på Latin. Inom detta motto har flertalet utvecklingsprocesser renodlats och varumärkesregistrerats, bl a Marknadsinriktad Teknikutveckling (MT) och Integrerad IndustriDesign (IID). Scalae AB är certifierade enligt ISO 13458 samt ISO 9001. Idag har Scalae AB 30 anställda med kontor i Dalby utanför Lund, Ängelholm och Köpenhamn.

Läs mer på www.scalae.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Skåne

Om Scalae AB

Scalae AB grundades 2005 av ägarna Peter Arndt och Anders Cederberg, som båda har lång och gedigen erfarenhet av produktutveckling inom flera branscher. De ville utveckla produktutvecklingsbranschen och Scalae AB bildades med mottot ”Reach High Goals”, vilket perfekt symboliseras av att ”scalae” betyder stege/trappa på Latin. Inom detta motto har flera utvecklingsprocesser renodlats och varumärkesregistrerats, bl a Marknadsinriktad Teknikutveckling (MT) och Integrerad IndustriDesign (IID). Scalae AB är certifierade enligt ISO 13485 samt ISO 9001. Scalae AB är också utnämnt till gasellföretag 2008, 2009 och 2010 samt till årets företag i Lunds kommun 2008. Idag har Scalae AB 45 medarbetare med kontor i Dalby utanför Lund, Ängelholm och Köpenhamn. Läs mer på www.scalae.se

Kontakter

Peter Arndt

Presskontakt Owner/CMO 0708-62 70 20