Pressmeddelande -

Låt pellets öka klimatnyttan – och bevara mysfaktorn

När mörkret faller och snön ligger tät är det mysigt att tända den öppna spisen eller kaminen. Många eldar med ved, vilket är bra eftersom ved är en förnybar energikälla. Men ännu bättre är pellets. Förutom att det också ger hög mysfaktor innebär pellets mindre klimatpåverkan, effektivare värme och ett bättre utnyttjande av våra begränsade resurser.


Orsaken till att klimatpåverkan blir lägre är att pelletskaminer är effektivare än vanliga braskaminer och öppna spisar. Det går helt enkelt åt mindre trä för samma effekt. Pellets görs dessutom av restprodukter från skogsindustrin. Det innebär att vi bättre utnyttjar vår begränsade mängd skog.

Pelletskaminer är enkla att sköta, ofta till och med automatiserade så att husägare knappt behöver göra någonting. Det finns även pelletskaminer som inte kräver vare sig rökgång eller skorsten, ett hål i väggen räcker.

För den som räknar med att elda mycket är en pelletskamin oftast det bästa valet. Den är effektivare än en braskamin och kan ersätta 70 procent av elvärmebehovet. Det är särskilt bra kalla vinterdagar, när Sverige förlitar sig på importerad el från smutsig kolkraft. Dessutom ger en pelletskamin betydligt lägre utsläpp av partiklar och miljöfarliga gaser, vilket är positivt för närmiljön.

I Sverige finns 94 öppna spisar och kaminer per 100 småhus, alltså cirka en för varje småhus. Men av cirka 1 900 000 öppna spisar och kaminer i Sverige är bara 13 000 pelletskaminer.

Det är viktigt att vi använder våra begränsade resurser så effektivt som möjligt. Vi på Scandbio tror att nyckeln till klimatomställningen ligger i förnybar energi. Genom att göra träpellets av restprodukter från svensk skog ger vi villaägare möjlighet till en hög mysfaktor som också är klimatsmart.

Om fler svenskar valde en pelletskamin i stället för att elda med ved skulle de klimatpåverkande utsläppen bli lägre – utan att mysfaktorn minskar.

Peter Granborn, vd för Scandbio

Ämnen

  • Skogs- och jordbruksvetenskap

Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100 % förnybar energi i form av pellets, briketter, loggs, pulver och stallpellets. Scandbio har en årlig omsättning på ca en miljard SEK och har 160 anställda fördelade på kontoret i Jönköping, sju fabriker i Sverige och en fabrik i Lettland. Bolaget har en ledande ställning på den svenska marknaden och en stark position i Danmark och Östersjöregionen. Vi arbetar för hållbar utveckling samt att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer om företaget på www.scandbio.com

Presskontakt

Tone Johnsen

Presskontakt Marknadsförings och Kommunikationsansvarig Extern och intern kommunikation +46 104 56 73 34