Skip to main content

Förslag till statlig högskola för kiropraktorer välkomnas

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 16:54 CET

Högskolverket föreslår nu till regeringen att utbildning av kiropraktorer och naprapater inlemmas i den statliga högskolan som specialistutbildningar på master- och magisternivå efter sjukgymnastexamen. Skandinaviska Kiropraktorhögskolan välkomnar förslaget, men betonar också vikten av att delar av den femåriga kiropraktorutbildningen även präglar det framtida lärosätets grundutbildning fram till sjukgymnastexamen. Detta för att inte riskera att kiropraktiken i Sverige utarmas.

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, som idag står för kiropraktorutbildningen i Sverige, anser att Högskoleverkets förslag kan vara en framkomlig väg in i den statliga högskolan. De positiva konsekvenserna för kiropraktorstudenterna blir officiella högskolepoäng, större möjligheter att forska efter grundutbildning samt avgiftsfri utbildning. Det ökar också möjligheterna till ökad ömsesidig förståelse och integration med andra vårdprofessioner.

Redan idag är samarbetet mellan kiropraktorer och sjukgymnaster uppskattat av patienterna eftersom de olika professionerna kompletterar varandra väl i en vårdkedja. Kiropraktorerna behandlar patienternas smärttillstånd och funktionsstörningar med manipulation och sjukgymnasterna hjälper dem med lämpligt aktiveringsupplägg och rehabiliteringsträning.

Innehållsmässigt finns idag överlappningar mellan utbildningarna för kiropraktorer och sjukgymnaster och därmed en plattform för en gemensam grundutbildning. Det finns dock även betydande skillnader mellan dessa professioner på grundutbildningsnivå.

– Det är viktigt att den sjukgymnastutbildning som ska ligga till grund för kommande specialistutbildning inom kiropraktik har en tillräckligt stark fokus på både grundmedicinska kunskaper och färdigheter inom undersökningsmetodik, diagnostik och manipulationsbehandling. Annars kan viktiga delar av kiropraktikutbildningens inriktning på grundnivå gå förlorad och kiropraktiken i Sverige riskerar då att på sikt utarmas.

– Vi bedömer att detta är en fråga som har goda möjligheter att lösas på ett bra sätt i dialog med det lärosäte som ska ta över och vidareutveckla den svenska kiropraktorutbildningen, säger Gordana Gedin, rektor på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan välkomnar också att Högskoleverket betonar behovet av generösa övergångsregler för studenterna i samband med att kiropraktorutbildningen blir statlig högskola.

 

För mer information

Gordana Gedin, rektor, Skandinaviska Kiropraktorhögskolan

08-27 90 22, 070-827 95 80, gedin@kiropraktik.edu

www.kiropraktik.edu

 

Se även Högskolverkets förslag här.