Soilmec firar slutförandet av maskin nummer 4000

Pressmeddelande -

Soilmec firar slutförandet av maskin nummer 4000

Swedish:

Soilmec, ett företag som hör till Trevi-gruppen och som marknadsförs av SPD AB i Skandinavien, specialiserat på konstruktion och tillverkning av utrustning och tillbehör för grundläggning och borrning, firar den 4000:e producerade maskinen. Det första och enda företaget i världen att uppnå detta viktiga mål, Soilmec firade händelsen här vid torget mittemot den nya fabriken, i närvaro av företagets hela personal. I slutet av ceremonin för maskin nummer 4000 var den klar för leverans till Danmark, där Trevi just startat arbete med Köpenhamns nya tunnelbana.

SR-100-modellen nummer 4000, är en borrigg för borrning av stora diametrar och en av Soilmec främsta modeller, känd för att vara den mest kompletta av sitt slag i världen. Förutom maskiner för stora diametrar designar och tillverkar Soilmec avancerad teknik för ”diaphragm walls” och tunnel borrning och maskiner för mindre borrning samt kranar.

"Byggandet av maskin nummer 4000 - påpekade Simone Trevisani, VD för Soilmec, under ceremonin - är inte bara ett oslagbart resultat i historien i vår bransch, men det vittnar också om stor vitalitet av "Soilmecs Team", som fortsätter att fastställa normerna inom sektorn för teknik för stora verksamheter. Soilmec har alltid satsat på förtroende i människor och forskning, med övertygelse om att bolagets nuvarande och framtida ledarskap bygger på dessa två pelare. Således, medan vi firar med stor tillfredsställelse målet för rigg nummer 4000, som ansluter sig till 2400 maskiner för mindre borrning och de cirka 500 kranar som hittills har byggts utvecklar vi redan ny, banbrytande teknik. "

Det verkligt exceptionella målet är resultatet av ständiga engagemang av alla Soilmec anställda, särskilt under de senaste åren. Det är tack vare detta ständiga stöd som Soilmec har blivit det ledande företaget inom sektorn. Man kan se att det sedan 1969, året Soilmec grundades, tack vare sitt verkligt globala nätverk, producerat och distribuerat dess utrustning i varje hörn av världen, och nått över 80 länder i alla fem kontinenter.


Från maskin nummer 3000 till nummer 4000 har bara 4 år har gått. De fyra åren har varit intensiva och fulla av utmaningar, Soilmec strävar ständigt efter att utveckla nya produkter och tjänster, med kontinuerlig förstärkning av Soilmecs Team

English:

Number 4000 is the SR-100 model, a drilling rig for large-diameter piles and one of Soilmec’s top models, known to be the most complete model of its type in the world. Indeed, in addition to machines for large diameters, Soilmec designs and manufactures advanced technologies for diaphragm and tunnel excavation and machines for small diameter piles and foundation cranes.

 

“The construction of machine number 4000 – pointed out by Simone Trevisani, managing director of Soilmec, during the ceremony – is not only a unrivalled result in the history of our industry, but it also bears witness to the great vitality of the ‘Soilmec Team”, which continues to set the standards in the sector of technology for large subsoil operations. Soilmec has always invested with trust in people and research, out of the conviction that the company’s present and future leadership is based on these two pillars. Thus, while we celebrate with great satisfaction the target of Rotary number 4000, which joins the 2400 machines for small drilling and the approximately 500 cranes built so far, we are already developing new, cutting edge technologies”.

 

This truly exceptional target is the result of constant commitment on the part of all Soilmec employees, especially over the last few years. It is thanks to this constant support that Soilmec has become the leading company globally in the foundation sector. One only need consider that since 1969, the year it was founded, thanks to its truly global network, Soilmec has produced and distributed its equipment in every corner of the world, reaching over 80 countries in each of the five continents.

 

From machine number 3000 to number 4000 only 4 years have passed. Those four years have been intense and full of challenges, which have seen Soilmec constantly committed to developing new products and services, with the continuous reinforcement of the Soilmec Team.

Ämnen

 • Anläggningsindustri

Taggar

 • underjord
 • soilmec
 • pålning
 • grävmaskinstillbehör
 • entreprenadmaskiner
 • entreprenad
 • drilling attachments
 • drilling
 • drill rod grapple
 • borrning
 • borrmaskiner
 • blasthole drilling
 • anchoring
 • bergborrning borrmaskiner borrning entreprenad entreprenadmaskiner grävmaskinstillbehör jetgrouting pumpar pålning soilmec underjord
 • bergborrning

Regioner

 • Utanför Sverige

Scandinavian Pile Driving SPD AB med fabrik i Sala, tillverkar borrnings-aggregat, pålnings-aggregat, och många andra entreprenad-utrustningar.

Företaget har all sin kompetens under samma tak, från produktutveckling, konstruktion, skärande bearbetning, svetsning, montage samt montage av hydraulik.

De flesta av våra produkter är trådlöst fjärrstyrda, och SPD AB har utvecklat sin egen fjärrstyrning, där stora möjligheter finns för kunderna att få kundanpassat för varje ändamål.

SPD AB har även egen tillverkning av Hydraulhammare på fabrik i Syd Korea, och tillverkning av komplett serie med rivnings-utrustning på fabrik i Italien.

Scandinavian Pile Driving SPD AB plant in Sala, manufactures drilling unit, piling units, and many other construction equipment.

The company has all his skills under one roof, from product development, design, machining, welding, assembly and installation of hydraulics.

Most of our products, wireless remote, and the SPD AB has developed its own remote control, where significant opportunities exist for customers to obtain customized for each purpose.

SPD AB also has its own production of the Breakers at the factory in South Korea, and manufacturing of complete range of demolition equipment on the factory in Italy.