Pressmeddelande -

Göteborgs Stad väljer marknadsundersökningar från ScandInfo

Göteborgs Stad har tillsammans med åtta andra kommuner¹ i regionen tecknat ramavtal med ScandInfo Marketing Research AB för genomförande av marknads-, opinions- och attitydundersökningar. Avtalet gäller till och med maj 2010 och kan förlängas ytterligare två år. Ramavtalets årliga volym uppskattas till cirka 10 miljoner kronor och ScandInfo är den leverantör som kommunerna ska vända sig till i första hand.

De senaste åren har ScandInfo Marketing Research AB genomfört en lång rad undersökningar för Göteborgs Stad. Genom att det nya avtalet omfattar fler kommuner i regionen, samt även en del av Svenska Kyrkan får ScandInfo ännu större möjligheter att medverka till utvecklingen i regionen.

- Eftersom vi valt att satsa ännu mer på samhällsstudier känns det särskilt roligt att kommunerna i vår närhet väljer att samarbeta med oss i första hand, säger Jonas Persson, ansvarig för ScandInfos samhällsstudier. Vi är faktiskt den enda Göteborgsbaserade leverantören som kan erbjuda det breda spektrum av undersökningar som kommunerna efterfrågar.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Persson, ansvarig för Samhällsstudier. Telefon 031-743 44 44, 0707-75 30 75

¹De åtta kommunerna är Göteborg, Ale, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille samt Öckerö. Avtalet omfattar även Göteborgs Kyrkogårdsförvaltning.

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service

Kategorier

  • göteborgs stad
  • marknadsundersökningar
  • scandinfo
  • attitydundersökningar
  • samhällsstudier
  • jonas persson
  • undersökningar

ScandInfo är ett av Sveriges ledande marknads-undersökningsföretag inom kundtillfredsställelse och varumärkesutveckling. Vi fokuserar på att göra lösningar där marknadsinformation blir till konkreta verktyg för att nå uppsatta mål.

Vi vänder oss till företag som har stor tilltro till värdet av starka varumärken och nöjda kunder.

Kontakter

Sarah Adolfsson

Presskontakt 0707-94 09 83