Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - september 2004

"De första nio månaderna har utvecklats bra och volymerna ökade på i stort sett samtliga marknader. Det nya lastbilsprogrammet har tagits väl emot av kunder och fackpress. Omställningen i produktionen har gått störningsfritt. Tack vare nya arbetsmetoder och global produktion har vi kunnat upprätthålla en tillräcklig leveranskapacitet", säger VD Leif Östling. FÖRSTA TRE KVARTALEN I KORTHET Nio månader Förändring i % Kv 3 Antal 2004 2003 2004 2003 Lastbilar och busschassier – Orderingång 44 552 34 997 27 13 311 10 565 – Leveranser 39 220 35 469 11 12 668 10 994 Intäkter och resultat MSEK (om inte annat anges) MEUR* Intäkter 4 469 40 524 36 586 11 13 323 11 567 Rörelseresultat, Fordon och Service 434 3 934 3 360 17 1 230 803 Rörelseresultat, Kundfinansiering 37 335 276 21 122 100 Rörelseresultat 471 4 269 3 636 17 1 352 903 Resultat före skatt 442 4 008 3 204 25 1 276 765 Nettovinst 305 2 762 2 119 30 868 495 Rörelsemarginal, i procent 10,5 9,9 10,1 7,8 Avkastning på eget kapital, i procent 19,5 17,8 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och Service, i procent 25,6 21,4 Vinst per aktie, SEK 13,81 10,60 4,34 2,48 Kassaflöde exklusive Kundfinansiering 191 1 729 916 907 363 Antal anställda, 30 september 30 111 28 960 Antal aktier: 200 miljoner * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,0685 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Denna rapport finns även på www.scania.com Kontaktpersoner: Joanna Daugaard, Investor Relations tel. +46-8 5538 3716 mobil tel. +46-70 518 3716 Torbjörn Boije, Corporate Control tel. +46-8 5538 2228 mobil tel. +46-70 591 5016

Ämnen

  • Ekonomi, finans