Pressmeddelande -

Grönt ljus för 100 procent förnyelsebart drivmedel – Scanias motorer kan köras på bränsle av rapsolja

Scania möter den ökande efterfrågan på motorer som kan köras på förnyelsebara bränslen och öppnar nu för körning på 100-procentig RME, rapsmetylester. Efter avslutade långtidstester kan Scania nu garantera driftsäkerheten vid körning på 100 procent RME för samtliga sina lastbilar som har motorer försedda med enhetsinsprutare. Det innebär att de flesta Scanialastbilar tillverkade de senaste åtta åren – drygt 300 000 – har denna möjlighet att minska nettotillskottet av koldioxid till atmosfären. RME är ett bränsle med dieselliknande egenskaper som framställs av rapsolja i en kemisk process. Det kan användas som drivmedel i Scanias dieselmotorer utan några som helst modifikationer. Bränslet är förnyelsebart och bidrar därmed inte till ökade koldioxidutsläpp. Jämfört med diesel har rapsbränsle ett något lägre energi-innehåll, vilket resulterar i marginellt sämre bränsleförbrukning och motoreffekt. Scanias egna fält- och laboratorieprov visar att RME-bränslet ökar utsläppen av kväveoxider (NOx) något, medan utsläppen av koloxid och i sotpartiklar är lägre än för diesel. Det största hindret för RME verkar vara att odlingskapaciteten är otillräcklig för transportindustrin stora behov. – Beräkningar som gjorts i Europa visar att utnyttjandet av all mark som finns tillgänglig för rapsodling inom Unionen skulle kunna ge en produktion motsvarande högst 10-15 procent av det fordonsbränsle som förbrukas, säger Scanias motorutvecklingschef Jonas Hofstedt. Mot den bakgrunden är en generell inblandning på 5 procent i dieselbränslet i dagsläget det miljömässigt och ekonomiskt rimligaste alternativet. – Från svensk horisont är det därför positivt att regeringen har målsättningen att tillåta en 3-procentig inblandning av RME i dieseln och på sikt öka till 5 procents inblandning, vilket är standard i Europa. Eftersom RME-bränslet har en högre kokpunkt än diesel krävs tätare oljebytesintervaller för att säkerställa att motoroljan inte blir utspädd. Som alternativ till körning på 100 procent RME garanterar Scania sedan tidigare också driftsäkerheten vid en blandning med upp till 5 procent RME i vanligt dieselbränsle. – De omfattande tester som vi har genomfört visar att RME-bränslets kvalitet är avgörande för motorernas prestanda och driftsäkerhet, säger Jonas Hofstedt. Som villkor gäller därför att RME-bränslet uppfyller gällande europeiska standard, EN14212 för 100 procents inblandning och den vanliga dieselstandarden EN590 för 5 procents inblandning. För ytterligare information, kontakta Urban Wästljung, Public and Environmental Affairs, tel. 070-5371619, epost urban.wastljung@scania.com Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samtindustri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2005 uppgick faktureringen till 63,3 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,7 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com

Ämnen

  • Företagande