Pressmeddelande -

Ledamöter utsedda till valberedningen för Scania AB


I enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2008 har de tre största aktieägarna i Scania baserat på kända röstetal rätt att utse ledamot till valberedningen.

Följande representanter har utsetts att utgöra bolagets valberedning:

Gudrun Letzel, representerande Volkswagen AG - ordförande
Michael Fontaine, representerande MAN AG
Mats Lagerqvist, representerande Swedbank Robur fonder

De respektive ägarnas andel av röster och kapital i Scania framgår av den ägarförteckning (ownership structure) som finns publicerad under rubriken Investor Relations på hemsidan www.scania.com.

Förslag till valberedningen kan lämnas antingen genom e-post till nomination@scania.com eller per fax på nr 08-553 834 34.För ytterligare information, kontakta Erik Ljungberg, Senior Vice President Corporate Relations, tel 08-553 835 57.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 35 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2007 uppgick faktureringen till 84,5 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 8,6 miljarder kronor.

Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com

Ämnen

  • Industri, tillverkning