Pressmeddelande -

Scania är tillbaka i Irak


Scania är åter på plats i Irak med både produktion och försäljning. Lastbilar som beställts av statliga kunder monteras lokalt i landet, medan en fristående distributör försörjer den privata marknaden med fordon som importeras. Distributören svarar också för återuppbyggnaden av Scanias försäljnings- och servicenät i landet.

– Om situationen i landet fortsätter att stabiliseras kan Irak på några års sikt återta positionen som vår viktigaste marknad i Mellanöstern, säger Scanias försäljnings- och marknadsdirektör Martin Lundstedt.

Irak var i början 1980-talet en av Scanias största marknader. Som mest såldes 3 900 lastbilar under ett år (1981).

I slutet av 2009 inledde State Company for Automotive Industry (SCAI) tillverkningen av de första lastbilarna i en order på 500 som beställts inom ramen för ett avtal mellan Scania och det irakiska industri- och energidepartementet. Produktionen sker vid det statliga industrikomplexet Iskandariyah söder om Bagdad.

– Att skapa arbetstillfällen inom landets industri har varit en viktig aspekt i det avtal som träffats mellan Scania och den irakiska staten, säger Martin Lundstedt.

Vid SCAI:s anläggning i Iskandariyah sysselsätts idag cirka 300 personer inom Scaniaverksamheten, som förutom slutmontering av lastbilschassier även omfattar påbyggnation för leverans av körklara bilar.

SCAI har hittills levererat ett 150-tal färdigutrustade lastbilar till olika offentliga kunder, som till exempel tankbilar till Ministry of Water Protection and Supply.

I återuppbyggnaden av det irakiska samhället ingår även åtgärder för att stimulera ett privat entreprenörskap.

– Det finns idag privata företag som efterfrågar lastbilar för både styckegods- och anläggningstrafik. De flesta av dessa importeras begagnade från Europa. Efterfrågan på nya lastbilar, men även bussar, förväntas öka i takt med de infrastruktursatsningar som planeras i Irak, säger Martin Lundstedt.

För möta den ökande efterfrågan på den privata marknaden har Scania återupptagit samarbetet med Al Bunnia-gruppen, som är Iraks största privata koncern. Gruppen är distributör av Scaniafordon för den icke-statliga marknaden och har hittills i år levererat ett 30-tal lastbilar.

De fordon som distribueras till den privata marknaden monteras i Scanias egna fabriker och färdigutrustas (byggs på) av karossörer i Mellanöstern, bland annat vid Scanias leveranscenter i Dubai.

Med Swedfund som medfinansiär och delägare har Al Bunnia-gruppen bildat bolaget Mada Al Rafidain, som påbörjat arbetet med återuppbyggnaden av ett försäljnings- och servicenät i Irak. Nyligen återinvigdes en serviceverkstad utanför Bagdad. Inom kort öppnas även en helt ny Scania-anläggning i Erbil i norra Irak.

Swedfund är ett statligt riskkapitalbolag som erbjuder kapital och kompetens, främst till svenska företag som vill etablera eller expandera sin verksamhet i utvecklingsländer.

– Investeringar för att bygga ut försäljnings- och servicenätet är avgörande för Scanias och vår partners framgångar. Redan idag råder stor efterfrågan på verkstadstjänster, eftersom som det finns uppskattningsvis 5 000 Scaniafordon i trafik i Irak, säger Martin Lundstedt.

– Den rika tillgången på olja och gas gör Irak till ett av världens tio rikaste länder räknat per capita och kommer att vara en av de snabbast växande ekonomierna under de närmaste tio åren. Vi hoppas att denna investering inte bara stöttar Scanias satsning på den irakiska marknaden utan även kan locka andra svenska företag att våga etablera sig i Irak säger Swedfunds VD Björn Blomberg.


För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef,
tel 08 553 856 62.

Ämnen

  • Industri, tillverkning