Pressmeddelande -

Scania deltar i internationell satsning på etanoldrivna fordon

Scania, som är världens enda tillverkare av etanoldrivna yrkesfordon, levererar stadsbussarna när BEST-konsortiet nu inleder försöken med etanol som fordonsbränsle i kuststaden La Spezia i nordvästra Italien. BEST-konsortiet (BioEthanol for Sustainable Transport) verkar för storskalig användning av etanol som fordonsbränsle. Bland annat ska tankanläggningar för etanol byggas och försök inledas med både bilar och stadsbussar på tio platser i världen. Utöver La Spezia deltar även Stockholm, Rotterdam, Dublin, Madrid och Baskien (Spanien), Nanyang (Kina) och São Paulo i projektet. BEST-projektet startades av representanter från Storstockholms Lokaltrafik (SL) och finansieras nu delvis av EU. Målet är att bana väg för en bred acceptans av etanol som ett bra alternativbränsle för både personbilar och tunga fordon. – Etanol är ett utmärkt förnyelsebart bränsle för tunga fordon i stadstrafik, säger Bengt Rasmusen, VD för Scania Bus Italy. Vi ser detta projekt som ett viktigt steg mot hållbar kollektivtrafik med förnyelsebara bränslen. Potentialen för miljövinster är stor och Scania använder en beprövad teknik som är fullt kapabel att klara den hårda driften i stadstrafik. Kollektivtrafikföretaget i La Spezia, ATC, har 250 bussar i sin vagnpark och transporterar cirka 18 miljoner passagerare per år. I september tar ATC tre Scania OmniLink etanolbussar i drift i sin stadsbussflotta. Erfarenheter från Sverige Scania har levererat etanolbussar till den svenska kollektivtrafiken i 15 år och tekniken har gett imponerande miljövinster. Etanol är ett förnyelsebart bränsle som inte ger något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Redan 1989 klarade Scanias etanolmotor utsläppskraven för Euro 3, som inte blev obligatorisk förrän 2001. Den nuvarande etanolmotorgenerationen som introducerades 1996 klarar Euro 4, som träder i kraft i oktober i år. Omkring 600 etanolbussar har hittills levererats. Scania utvecklar nu tredje generationens etanolmotor, som beräknas vara klar för introduktion i slutet av 2007. Starka skäl att välja alternativbränslen Intresset för förnyelsebara alternativbränslen sprider sig snabbt över världen. Ett skäl är det stigande oljepriset, vilket gör alternativen mer konkurrenskraftiga. Lokal produktion från förnyelsebara råvaror minskar beroendet av importerad olja. Ett annat skäl till intresset för etanol och andra förnyelsebara bränslen är den växande oron för växthuseffekten, som man anser till stor del orsakas av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Förnyelsebara bränslen ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären och minskar därför transporternas bidrag till växthuseffekten. Robust teknik Scanias position är att hålla fast vid etablerad teknik för att övergången till alternativa bränslen ska gå smidigt och vara kostnadseffektiv. I Scanias fall innebär det ren etanoldrift med 5% tändförbättrare i en motor som arbetar enligt den effektiva dieselprincipen. Scania började utveckla etanolbussar i mitten av 1980-talet i nära samarbete med Storstockholms Lokaltrafik (SL). Efter mer än 15 års fullskalig reguljär drift i krävande stadstrafik anser SL att det är en fullt beprövad bussteknik. Det finns inga nackdelar vad gäller driften under förutsättning att det planerade underhållsschemat följs. Bussarna är helt standardmässiga med vanliga Scaniakomponenter. Etanol kan tillverkas av sockerrör och sockerbetor, liksom av säd och bioavfall. Tekniken utvecklas fortlöpande. Till de senaste rönen hör teknik för tillverkning av etanol från cellulosa och förbränning av restprodukterna i fjärrvärme- eller elproduktionsanläggningar. För ytterligare information, kontakta Urban Wästljung, Public and Environmental Affairs, tel. 070-5371619, epost urban.wastljung@scania.com Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samtindustri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2005 uppgick faktureringen till 63,3 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,7 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com

Ämnen

  • Industri, tillverkning