Pressmeddelande -

Scania planerar för fordonstillverkning i Irak

Scania har träffat en principöverenskommelse med den irakiska regeringen om montering av lastbilar och bussar i landet. I avtalet ingår en första leverans av 500 fordon, med produktionsstart under tredje kvartalet 2009. Verksamheten ska ske i regi av State Company for Automotive Industry.

En satsning på infrastruktur och skapande av arbetstillfällen ingår som viktiga delar i återuppbyggnaden av Irak. Scania har erbjudits att återuppta verksamheten i samma anläggning som tidigare användes för montering av lastbilar. Fabriken ligger i Iskandariyah söder om Bagdad.

- Scania har de förutsättningar som krävs för att kunna tillgodose den irakiska statens önskan om att snabbt komma igång med lokal tillverkning. Produktionen av de
500 lastbilar som det inledningsvis handlar om beräknas sysselsätta cirka 500 personer. Anläggningen kommer att dimensioneras för en produktion på 3 000 fordon per år, säger Klas Dahlberg, Vice President och ansvarig för Scanias försäljning i Mellanöstern.

I den avsiktsförklaring som parterna träffat ingår att Scania tillsammans med sin distributör för Irak tar ansvaret för installation av produktionsutrustning, liksom utbildning av personal.
På sikt kan verksamheten utvidgas till att även omfatta tillverkning av kompletta fordon, till exempel tippbilar, och karossering av bussar.

- Dessutom kommer vi i samarbete med vår irakiska distributör att investera i uppbyggnaden av ett servicenätverk i landet. Det finns redan idag ett stort behov av verkstäder för att ta hand om de fordon som går internationell trafik till Irak, säger Klas Dahlberg.

Irak var i början 1980-talet en av Scanias största marknader. 1981 monterades 3 900 lastbilar vid fabriken i Iskandariyah. Många av de bilar som tillverkades där under 1980-talet är fortfarande i trafik.

Avtalet mellan Scania och den irakiska regeringen (Ministry of Industry & Minerals) skrevs under i samband med den svenska handelsministern Ewa Björlings besök i Bagdad tillsammans med en delegation svenska exportföretag, vilket avslutas den 19 november.


För ytterligare information, kontakta Klas Dahlberg, Vice President, tel 070-343 95 50, eller Hans-Åke Danielsson, Press Managaer, tel 08-553 856 62.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 35 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2007 uppgick faktureringen till 84,5 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 8,6 miljarder kronor.

Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com

Ämnen

  • Industri, tillverkning