Pressmeddelande -

Scanias strategi för Euro 4, Euro 5 och vidare

Ren förbränning med EGR Inga tillsatsämnen behövs Renare förbränning med EGR är Scanias lösning för att klara Euro 4 och Euro 5. Det betyder att Scanias kunder som valt EGR-motorer kan tanka vanligt dieselbränsle och slipper att tillsätta något extra ämne. Bränsleekonomin är lika bra som för Scanias välkända Euro 3-motorer. Scanias första Euro 4-motorer finns redan på marknaden. Vid en presskonferens i Hannover idag presenterade Scanias ledning företagets strategi för motorutveckling och minskning av utsläpp under det kommande decenniet: Renare förbränning med hjälp av beprövade tekniska lösningar såsom EGR för att klara både Euro 4 och Euro 5. Scanias VD Leif Östling, marknadsdirektör Gunnar Rustad och Hasse Johansson, ansvarig för forskning och utveckling, betonade alla vikten av Scanias nya lastbilsprogram och den kommande motorutvecklingen både för företaget och för dess krävande kunder. – Scania är den enda tillverkaren av tunga lastbilar som redan levererar lastbilar med Euro 4-motorer till kund. Ungefär 250 lastbilar med den nya 420 hk-motorn är nu i drift på marknaden, säger Gunnar Rustad. – Scanias EGR-system kombinerar bränsleförbrukning på Euro 3-nivå med enklast möjliga hantering. Scanias kunder kan således tanka standarddiesel, utan att behöva fylla på några tillsatsämnen, säger Hasse Johansson. – Åkerierna kan lita på att Scania kommer att tillhandahålla lättanvända lösningar som maximerar bränsleeffektiviteten och lastkapaciteten för Euro 4, Euro 5 och därefter. Scanias nya Euro 4-motor är bränsleeffektiv, man kan tanka den med standarddiesel var som helst – och man kan göra det idag, sammanfattar Leif Östling. Första Euro 4-motorn på marknaden – september 2004 Scanias första Euro 4-certifierade motor finns redan på marknaden. Den har EGR-teknik och kan därför köras på den standarddiesel som finns överallt – med utsläpp på Euro 4-nivå. Ingen extra insats krävs – inga tillsatser, ingen extra tank att fylla. En kombination av egenutvecklade tekniker gör det möjligt för Scania att erbjuda kunderna denna mycket praktiska lösning. Kyld EGR (exhaust gas recirculation, avgasåterföring) sänker förbränningstemperaturen. Det minskar i sin tur mängden kväveoxider som bildas i förbränningsrummet. Högtrycksinsprutning (Scania HPI) används för att minska partikelutsläppen. Scanias turbocompoundsystem utnyttjas både för att öka effektiviteten och för att förse förbränningsrummet med rätt mängd EGR i alla lägen. Det här innebär att Scania uppnår Euro 4-nivåer utan någon efterbehandling. Utsläppen angrips vid källan, inne i förbränningsrummet. En minskning av kväveoxidutsläppen (NOx) har vanligtvis en negativ effekt på bränsleförbrukningen. Med denna kombination av Scaniautvecklad teknik förblir bränsleekonomin på Euro 3-nivå, trots lägre utsläpp. Totalekonomin blir densamma eftersom inga tillsatser behövs. Komplett program Euro 4-motorer – från hösten 2005 Scania kommer att fortsätta med EGR och högtrycksinsprutning på alla raka motorer. En underhållsfri oxiderande katalysator som är integrerad i ljuddämparen kommer också att användas. Turbocompound används på vissa motorer. Alla dessa motorer kommer att gå på standarddieselbränsle. Var de än tankas så kommer utsläppen att vara på Euro 4-nivå. Kunderna blir inte beroende av tillgången på tillsatser. Det finns också plats för större bränsletankar på chassit eftersom ingen extra tank krävs för AdBlue. För att säkerställa kylkapaciteten på de starka V8-motorerna kommer Scania att använda SCR (selective catalytic reduction) för att uppnå Euro 4. Dessa fordon kan köras i områden där infrastrukturen för AdBlue är utbyggd, eller ta med ett extra förråd. Första Euro 5-motorerna – från 2006 Från 2006 kommer Scania att erbjuda tre Euro 5-motorer baserade på SCR-teknik, en effektnivå i respektive motorserie (5-, 6- och 8-cylindriga). Dessa motorer kommer att göra det möjligt för åkerier att dra maximal nytta av de skatte- och avgiftsförmåner som väntas vid den tiden. Komplett program Euro 5-motorer I god tid innan lagkraven träder i kraft år 2009 kommer Scania att lansera ett komplett program Euro 5-motorer. I detta steg modifierar Scania hela sin motorplattform och introducerar ett nytt common-rail-baserat insprutningssystem (Scania XPI för extra high pressure injection). Scania XPI möjliggör en mycket exakt styrning av förbränningsprocessen i flera steg. Alla dessa Euro 5-motorer, raka såväl som V8or, kommer att ha Scania XPI, EGR och oxiderande katalysator. Tack vare sin överlägsna verkningsgrad kommer dieselmotorn fortsatt att vara det bästa alternativet för tunga vägtransporter i många år framöver. Med en kombination av olika tekniker minskas utsläppen till en nivå då huvudproblemet är utsläppen av koldioxid. Även detta talar för dieselmotorn. Det gör också dess flexibilitet i fråga om bränsletyper, där en blandning av diesel och biobränsle kan vara en attraktiv lösning, liksom syntetisk diesel framställd av naturgas eller bioavfall. I ett längre perspektiv forskar Scania kring HCCI-motorn (homogeneous charge compression ignition) i vilken bränsle och luft blandas utanför förbränningsrummet, som i de flesta av dagens bensinmotorer. Blandningen antänds genom kompression som i en diesel. Scania är optimistiska om HCCI-motorns framtid som kraftkälla i tunga fordon i ett 10-15-årsperspektiv. Presentationer finns på www.scania.com, News Centre. För ytterligare information kontakta: Hans-Åke Danielsson, Press Manager, Corporate Relations, tel. 070-3468811, email hans-ake.danielsson@scania.com Per-Erik Nordström, Manager Product Affairs, Corporate Relations, tel. 070-5535577, email per-erik.nordstrom@scania.com

Ämnen

  • Motor