Pressmeddelande -

15 miljoner till jämställdhetsintegrering

SKL:s satsning på jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting har beviljats ytterligare 15 miljoner kronor av regeringen. 3 miljoner går till att stödja genomförandet av de europeiska kommun- och regionförbundens jämställdhetsdeklaration.

SKL har sökt och beviljats 15 miljoner kronor av regeringen för ytterligare satsningar på jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Merparten av pengarna går till projekt inom Program för hållbar jämställdhet som tidigare fått avslag på sina ansökningar om fortsatt finansiering.

– Många av kommunerna som fick avslag är små och har inte resurser för att anställa en egen jämställdhetsstrateg eller projektledare. En fortsatt satsning kan hjälpa dem att jämställdhetsintegrera styrsystemen och bygga infrastruktur för en jämställd medborgarservice, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Av de tilldelade medlen ska 3 miljoner kronor användas för att stödja genomförandet av den jämställdhetsdeklaration som antagits av de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation (CEMR), där SKL:s erfarenheter och metoder från arbetet med programmet Hållbar Jämställdhet kan spridas till kommuner och regioner i andra europeiska länder.

Hittills har 80 svenska kommuner och landsting undertecknat deklarationen. Det innebär bland annat att de ska ta fram en handlingsplan för sitt jämställdhetsarbete.

SKL:s program för hållbar jämställdhet har sedan starten 2008 beviljats sammanlagt 240 miljoner kronor av regeringen, för att stödja medlemmarnas strävan att ge kvinnor och män, flickor och pojkar en likvärdig service.

Läs mer om SKL:s arbete med jämställdhet

Ladda ner högupplöst bild på Anders Knape

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • jämställdhetsintegrering
  • regeringen
  • anders knape
  • cemr
  • kommuner och landsting

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44