Pressmeddelande -

2003 var ett svagt år för sysselsättningen och för lönesummeutvecklingen

Under 2003 minskade sysselsättningen i riket med 52 000 förvärvsarbetande och den samlade lönesumman stagnerade. Endast Hallands och Gotlands län hade en positiv sysselsättningsutveckling under 2003. För lönesummorna bromsades utvecklingen. Under åren 1994-2001 ökade de med 4-6 procent i löpande priser årligen jämfört med 2,2 respektive 1,4 procent under 2002 och 2003. I Stockholms län minskade sysselsättning och den samlade lönesumman för andra året i rad. Under 2003 minskade sysselsättningen från 4 147 000 till 4 095 000 förvärvsarbetande. Det var den största minskningen i sysselsättningen sedan krisåren 1991-1993. Se diagram 1. Nedgången drabbade främst näringslivet, som minskade med 54 000 sysselsatta medan offentlig förvaltning och service ökade med 2 000 sysselsatta. För diagram, se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____124589.asp Observera att brottet i diagrammets kurva beror på att en ny metod för att avgränsa förvärvsarbetande infördes 1993. Mer om sysselsättningsavgränsningen i avsnittet Fakta om statistiken. Tillverkningsindustrin och företagsnära tjänster minskade mest Det var framför allt Tillverkningsindustrin och Företagsnära tjänster som hade en svag sysselsättningsutveckling under 2003. Antalet sysselsatta minskade med 20 000 respektive 11 000 sysselsatta. Inom Tillverkningsindustrin minskade exempelvis sysselsättningen i Industri för el- och optikprodukter med 9 procent och Metallindustri med 5 procent. Inom Företagsnära tjänster var det framför allt Datakonsulter och Dataservicebyråer som hade den största nedgången i sysselsättningen med 6 procent. Stål- och metallverk stod däremot för en positiv utveckling. Där ökade sysselsättningen med 7 procent. I Stockholms län minskade lönesumman även under 2003 Den minskande sysselsättningen satte även prägel på utvecklingen av den totala lönesumman i riket. Den ökade i löpande priser från 944 till 967 miljarder kronor mellan 2002 och 2003, vilket motsvarar en ökning med 2,4 procent. I fasta priser motsvarar detta en ökning av lönesumman under 2003 med endast 0,6 procent. Hallands län hade den största procentuella ökningen av lönesumman under 2003 med 4,5 procent i löpande priser. Stockholms län hade den sämsta utvecklingen av länen med en ökning med endast 0,5 procent. Den svaga utvecklingen av lönesumman i Stockholms län innebar i princip att den mätt i fasta priser hade en negativ utveckling under 2003. Minskningen uppgick till –1,4 procent. Det var det andra året i rad med negativ lönesummeutveckling i länet. Förutom i Stockholms län minskade även lönesumman 2003 i Västmanlands län dock med –0,1 procent. Definitioner och förklaringar Lönesumman utgörs av summeringar av alla kontanta bruttolöner som har betalats ut under år enligt de kontrolluppgifter som arbetsgivare lämnar till sina anställda och till Skatteverket. Näringsgren Uppgift om arbetsställets näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning (SNI2002) hämtas från Företagsdatabasen (FDB). RAMS SCB:s Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik som bl.a. utgår från kontrolluppgifterna. Antal sysselsatta motsvarar begreppet antal förvärvsarbetande. Dessa båda begrepp avser både anställda och egna företagare. Medhjälpande familjemedlemmar ingår dock inte RAMS sysselsättningsbegrepp. Sysselsättningen avser förvärvsarbetande i november. Publikation En mer utförlig redovisningen av dessa undersökningar publiceras i följande statistiska meddelanden: Sysselsättningen i kommuner och län 2003 Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. Kvartalsstatistik redovisande anställda och lönesummor publiceras i Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2004 och i Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2004. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Du kan läsa mer om undersökningarna på SCB:s webbplats www.scb.se/rams www.scb.se/lonesummor Producent SCB, enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik 701 89 Örebro Förfrågningar Gunnar Hedin Tfn 019-17 62 65 E-post fornamn.efternamn@scb.se Carl-Gunnar Hanaeus Tfn 019-17 66 44 E-post fornamn.efternamn@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.

Ämnen

  • Arbetsliv

Presskontakt

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44