Pressmeddelande -

Aktiviteten i den svenska ekonomin ökade med 0,4 procent i mars jämfört med februari

Den skattade trenden för aktivitetsindex visar på en fortsatt stark uppgång i den svenska ekonomin i mars 2006. Trendvärdet var 115,3 i mars, en ökning med 0,4 procent jämfört med februari, vilket uppräknat till årstakt är 4,8 procent. Uppgången i aktivitetsindex förklaras framförallt av ett fortsatt stort överskott i handelsnettot i mars. Förändringen av trendvärdet hos aktivitetsindex från mars 2005 till mars 2006 var 4,4 procent. Säsongrensat aktivitetsindex var 115,3 i mars, vilket är en ökning med 0,5 procent jämfört med februari. Aktivitetsindex 2000=100. Säsongrensade värden Säsongrensat index och trend Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167477.asp Definitioner och förklaringar Aktivitetsindex (AI) avser att mäta aktiviteten i ekonomin. Det är en sammanvägning av industriproduktionsindex, arbetade timmar för offentligt anställda, omsättningen i detaljhandeln, varuexport och -import. Indexet är avstämt mot BNP (2000=100) så att BNP och Aktivitetsindex är lika för alla kvartal. Aktivitetsindex föreligger i tre varianter - originalserien, den säsongrensade serien samt en skattning av trenden. Den sistnämnda reducerar effekten av tillfälliga störningar hos det säsongrensade indexet. Avstämningen mot BNP avser originalserien. BNP för ett kvartal, beräknad som ett index med basår 2000 är lika med medelvärdet för Aktivitetsindex originalserie för månaderna i kvartalet. Observera dock att förändringarna hos trenden och de säsongrensade serierna för BNP och Aktivitetsindex kan skilja sig åt. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Aktivitetsindex publiceras också via Reuters, SIX och PmI samt i SCB-Indikatorer. Aktivitetsindex sammanställs och publiceras varje månad. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-06-09 kl. 09.30. Producent SCB, Enheten för Nationalräkenskaper Box 24300 104 51 STOCKHOLM Fax 08-506 942 96 Förfrågningar Ann-Louis Päivinen Tfn 08-506 949 90 E-post annlouis.paivinen@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44