Pressmeddelande -

Allmänna val, valresultat: Valdeltagandet minskade i samtliga valdistrikt i omvalen

För grafer och statistik, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318312.aspx

Valdeltagandet sjönk i alla valdistrikt i omvalen till Västra Götalands läns landsting och till Örebros kommunfullmäktige i den nordöstra valkretsen. Som mest sjönk valdeltagandet med 50,6 procentenheter, vilket skedde i valdistriktet Åmål norra – Mo.

Valdeltagandet minskade kraftigt vid omvalet i Västra Götaland. Totalt röstade cirka 550 000 personer där, vilket var cirka 450 000 personer färre jämfört med det ordinarie valet 2010. Valdeltagandet i omvalet i Västra Götaland blev därmed 44,1 procent, en minskning med 36,5 procentenheter. Även i Örebros nordöstra valkrets minskade valdeltagandet kraftigt, från 83,4 till 63,3 procent.

Valdeltagandet i omvalet till Västra Götalands läns landsting minskade i samtliga valdistrikt jämfört med det ordinarie valet. Den största tillbakagången skedde i valdistriktet Åmål norra – Mo där valdeltagandet minskade med 50,6 procentenheter. I Askim, Hult i Göteborg var tillbakagången i omvalet till landstingsfullmäktige minst. Valdeltagandet minskade med 21,4 procentenheter där.

Även i Örebros nordöstra valkrets minskade valdeltagandet i samtliga valdistrikt. Valdistriktet Järntorget stod för den enskilt största nedgången av valdeltagande, 28,0 procentenheter. I Vivalla västra minskade valdeltagandet med 11,5 procentenheter vilket var den minsta tillbakagången på valdistriktsnivå.

Fler röstberättigade

I samband med omvalen togs en ny röstlängd fram. Antalet röstberättigade hade i omvalet i Västra Götaland ökat med 5 672 personer jämfört med i det ordinarie valet. I Örebros nordöstra valkrets ökade antalet röstberättigade med 250 personer i omvalet jämfört med i det ordinarie valet.

Definitioner och förklaringar

Den 15 juni 2011 hölls omval till Västra Götalands läns landsting och till kommunfullmäktige i Örebros nordöstra valkrets. Bakgrunden till omvalen var att det förekom ett antal fel vid det ordinarie valet och att Valprövningsnämnden bedömde det som att dessa fel med stor sannolikhet kunde ha påverkat mandatfördelningen.

En mindre andel förtidsröster, huvudsakligen röster avgivna under valdagen, kan inte hänföras till enskilda valdistrikt. Dessa röster ingår därmed inte i de redovisningar som görs här. Det innebär bland annat att valdeltagandet per valdistrikt underskattas något. Dessa sent avgivna förtidsröster utgör dock endast cirka 2-3 procent av det totala antalet avgivna röster.

Publikation

Nu publicerar SCB rapporterna Allmänna valen, Del 2 och Allmänna valen, Del 3. Detaljerade redovisningar av valresultaten i landstings- och kommunfullmäktigvalen den 19 september 2010.

Se även
Nu finns interaktiva kartor med valresultaten från de allmänna valen 2010 efter valdistrikt publicerade på SCB:s webbplats. Kartorna kan även redovisa utvalda bakgrundsvariabler, exempelvis ålder, utbildning och inkomst efter valdistrikt. (http://www.scb.se/Pages/List____296469.aspx)

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Jonas Olofsson
Tfn 08-506 947 18
E-post jonas.olofsson@scb.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • valdeltagande
  • statistiska centralbyrån
  • scb

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44