Pressmeddelande -

Anhöriginvandrarna och deras familjer: Var 8:e invandrare tar emot en anhörig

Till ungefär 4 procent av de som invandrat till Sverige kommer det, ett år efter ankomsten, en anhöriginvandrare. Till nästan 13 procent av de invandrare som anlände 1997, har det nio år senare kommit minst en anhörig.

Det kommer fler anhöriga till män än till kvinnor och invandrare i 20-års åldern eller i 40-års åldern är anknytningspersoner i högre grad än invandrare i andra åldrar. Till 100 invandrare i 40-års åldern har det kommit drygt 25 anhöriga efter nio år, de flesta första året efter invandringen. Lika många har det efter nio år kommit till en invandrare i 20-årsåldern, men de kommer inte i samma grad första året, utan det är spritt över flera år.

Det kommer få anhöriga till invandrare från Norden, men antalet har ökat. Efter 2003 kommer det nästan dubbelt så många anhöriga som det gjort tidigare år. Det beror på den ökade anhöriginvandringen till personer födda i Danmark som följd av de förändrade reglerna för anhöriginvandring till Danmark.

Många anhöriginvandrare kommer till en svensk medborgare
År 2006 invandrade 27 000 personer till Sverige med familjeband som grund för bosättning. De flesta som invandrade av familjeskäl var antingen barn under 18 år eller i de familjebildande åldrarna. Endast ett fåtal var äldre än 65 år. I de familjer som de bor i är en tredjedel av familjemedlemmarna födda i Sverige och knappt två tredjedelar är svenska medborgare.

Definitioner och förklaringar

 

I denna registerstudie följs de invandrare som har kommit till Sverige mellan 1997 och 2005. Studien går ut på att undersöka hur många nyinvandrade som bor i samma familjer som de som kom mellan -97 och -05. Här avses bara den följdinvandring som har kommit åren efter anknytningspersonens eget invandringsår.

Publikation

 

En mer utförlig redovisning finns i publikationen: Anhöriginvandrarna och deras familjer.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar
Lena Lundkvist
Tfn 08-506 946 78
E-post lena.lundkvist@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

 

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44