Pressmeddelande -

Antalet anställda fortsätter att minska

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) Antalet anställda på hela arbetsmarknaden uppgick under tredje kvartalet 2004 till 3 922 400, vilket är en minskning med 38 800 (1,0 procent) jämfört med tredje kvartalet 2003. Antalet anställda inom den privata sektorn minskade med 9 000 (0,4 procent) medan den offentliga sektorn minskade med 29 800 (2,1 procent). Säsongsrensade data för den privata sektorn visar att antalet anställda i stort sett är oförändrad mellan andra och tredje kvartalet 2004. Inom den offentliga sektorn minskade antalet anställda inom den kommunala med 26 800 personer (2,9 procent). I landstingssektorn minskade antalet anställda med 2 900 personer (1,2 procent) medan den statlig sektorn var oförändrad. Antalet anställda kvinnor på hela arbetsmarknaden minskade med 1,4 procent medan antalet anställda män minskade med 0,6 procent. Den negativa utvecklingen i den privata sektorn återfinns inom tillverkning och byggindustrin. Antalet anställda minskade inom tillverkningsindustrin med 14 000 personer (2,0 procent). I byggindustrin minskade antalet anställda med 2,5 procent. Inom tjänstenäringarna parti- och detaljhandel samt Fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsservicefirmor ökar dock antalet anställda med 0,4 respektive 0,5 procent. Minskning i Stockholms län I storstadslänen, Stockholms, Skåne och Västra Götalands län, minskade antalet anställda under tredje kvartalet 2004 jämfört med motsvarande kvartal 2003. Antalet anställda i Stockholms län minskade med 0,4 procent vilket är mindre än riket i helhet. Antalet anställda minskade för nionde kvartalet i rad. I Skåne och Västra Götalands län var minskningen större än riket, 1,2 respektive 1,7 procent. Fler avgångna än nyanställda Minskningen av antalet anställda bekräftas ytterligare av att andelen tillsvidare nyanställda minskade med 0,4 procentenheter jämfört med andra kvartalet 2004 och uppgick till 2,8 procentenheter av de anställda. Andelen avgångna av de tillsvidareanställda ökade med 0,4 procentenheter och uppgick till 3,1 procent. Definitioner och förklaringar Sysselsättningsbegreppet anställda inkluderar inte egna företagare eller medhjälpande familjemedlemmar. Dessa ingår dock i begreppet sysselsatta som kan förekomma i annan sysselsättningsstatistik. Publikation En mer fullständig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden, AM 63 SM 0404 och finns tillgängligt på SCB:s webbplats.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44