Pressmeddelande -

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), mars 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,2 procent för arbetare och 3,0 procent för tjänstemän

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för mars 2010 beräknats till 103,0 för arbetare och 105,2 för tjänstemän. Sedan mars 2009 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,2 procent för arbetare och 3,0 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Definitioner och förklaringar

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i mars 2010 baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien publiceras 2010-06-30 kl. 09.30.


Producent

SCB, Enheten för Löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 ÖREBRO


Förfrågningar

Allan Henrysson
Tfn 019-17 62 02
E-post allan.henrysson@scb.se

Gruppnummer AKI

Tfn 019-17 67 20
E-post aki@scb.se

 

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44