Pressmeddelande -

Arbetskostnadsindex, maj 2011: Arbetskraftskostnaderna ökade med 1,7 procent för arbetare och 0,9 procent för tjänstemän

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj 2011 beräknats till 106,8 för arbetare och 106,5 för tjänstemän. Sedan maj 2010 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,7 procent för arbetare och 0,9 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Definitioner och förklaringar

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i maj 2011 baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien publiceras 2011-08-30 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för Löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar

Allan Henrysson
Tfn 019-17 62 02
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Love Lundell
Tfn 019-17 67 11
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • arbetskostnadsindex

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44