Pressmeddelande -

Arbetskostnadsindex, mars 2012: Arbetskraftskostnaderna ökade

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för mars beräknats till 107,9 för arbetare och 109,6 för tjänstemän. Sedan mars 2011 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,4 procent för arbetare och 3,4 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Definitioner och förklaringar

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i mars 2012 baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien publiceras 2012-06-29 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för Löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar

Love Lundell
Tfn 019-17 67 11
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Gruppbrevlåda AKI
E-post aki@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • arbetskostnadsindexet
  • scb
  • arbetskraftskostnaden
  • tjänstemän
  • aki

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44