Pressmeddelande -

Barn och deras familjer 2007: Fler barn bor med båda föräldrar

Andelen barn i åldrarna 0-17 år som bor med båda sina föräldrar har legat stabilt på 73 procent sedan år 2001. Nu har andelen ökat till 74 procent. Det är främst bland de yngre barnens föräldrar som separationerna minskat.

Antalet barn som upplever en separation mellan föräldrarna har minskat under hela 2000-talet och detta märks nu på andelen barn som bor med båda sina föräldrar.

Ökning bland yngre barn - minskning bland tonåringarna
Det är främst bland de yngre barnen som andelen som bor med båda föräldrar har ökat. Idag bor 87 procent av alla barn i åldrarna 1-5 år med båda sina föräldrar. 2001 var andelen 84 procent. Bland barnen i åldrarna 6-12 år har andelen ökat med en procentenhet till 72 procent under samma period. För tonåringarna minskar fortfarande andelen som bor med båda sina föräldrar. År 2007 levde exempelvis 58 procent av 17-åringarna med båda sina föräldrar jämfört med 63 procent år 2001. Många av dessa barn var med om en separation i slutet av 1990-talet då separationsriskerna var som högst.

Nedgången i föräldraseparationer stannar av
Omkring 47000 barn var med om en föräldraseparation under 2007. Det motsvarar 3 procent av alla barn vars föräldrar var gifta eller sambo i början av året. Ungefär lika många barn var med om en separation 2005 och 2006. Sedan 1999 har vi sett en minskning av antalet separationer men denna trend tycks nu ha avstannat.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter om bland annat ekonomin i barnens familjer publiceras den 4 december 2008.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Karin Lundström
Tfn 08-506 941 87
E-post karin.lundstrom@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44