Pressmeddelande -

Barnafödandet ökar liksom giftermålen

Befolkningsstatistik 3:e kvartalet 2004 Under årets första nio månader har Sveriges befolkning ökat med knappt 31 000 personer. Den 30 september 2004 hade Sverige 9 006 405 invånare varav 4 542 998 kvinnor och 4 463 407 män. Under januari till september har 47 000 personer flyttat till Sverige medan 27 000 personer har flyttat från Sverige. Flest antal flyttningar över Sveriges gränser har det liksom tidigare år varit under det tredje kvartalet. Totalt har 78 000 barn fötts under årets första nio månader. Det är en ökning med drygt två procent jämfört med samma period förra året. I år, liksom 2003, har det fötts flest barn i juli månad vilket är något nytt. Tidigare har det fötts flest barn i någon av vårmånaderna mars, april eller maj. Antalet personer som avled har minskat något och var under de första nio månaderna 67 000. Födelseöverskottet påverkar folkökningen allt mer Att antalet födda har ökat och antalet döda har minskat jämfört med samma period förra året leder till ett ökat födelseöverskott (födda – döda). På samma gång har invandringen till Sverige minskat och utvandringen ökat vilket i sin tur leder till ett minskat invandringsöverskott (invandring – utvandring). Hittills i år består folkökningen till 1/3 av födelseöverskott och 2/3 av invandringsöverskott. Kraftig ökning av giftermålen Till och med september i år har 36 000 par gift sig vilket är en kraftig ökning jämfört med samma period förra året. Antalet giftermål har ökat med drygt 9 procent eller 3 000 par. Flest antal giftermål ingicks i juli månad, tätt följd av augusti. På vår webbplats finns en läns- och kommuntabell med folkmängden den 30 september 2004 och befolkningsförändringar de tre första kvartalen. Där finns också de mest efterfrågade tabellerna och diagrammen samt information om statistikens kvalitet och framställningssätt. Nästa publiceringstillfälle Statistik om folkmängden i kommunerna den 1 november 2004 publiceras preliminärt den 9 december 2004 kl 10.00

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44