Pressmeddelande -

Befolkningsframskrivningar 2008-2050: Barnafödandet fortsätter att öka i framtiden

För grafer och länkar se:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____237831.asp

Trots ett ökande barnafödande nås inte samma nivå som vid senaste babyboomen kring 1990. Sverige fortsätter att vara ett land som lockar många invandrare, men även utvandringen ökar. Det ökade barnafödandet i kombination med fortsatt stor invandring gör att Sverige spränger 10 miljonerstrecket om ungefär 20 år.

Barnafödandet har haft en uppåtgående trend sedan bottenåret 1999. År 2007 uppgick det summerade fruktsamhetstalet till 1,88 barn per kvinna. Detta är den högsta nivån sedan år 1994. Fruktsamheten förväntas fortsätta stiga de närmaste åren för att sedan röra sig ner mot en nivå på 1,87 barn per kvinna. Under år 2008 förväntas omkring 109 000 barn födas under året, en ökning med drygt 1 000 födda jämfört med år 2007. Omkring 2020 förväntas barnafödandet nå en topp på ca 115 000 födda barn. Under de närmast kommande 20 åren förväntas totalt drygt 370 000 fler barn födas än det avlider. Även om antal födda ökar under ett antal år, beräknas nivån fortfarande hamna under den som gällde under babyboomen i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet.


Graf: Födda och döda 1985-2050


Sveriges folkmängd 10 miljoner om 20 år

Sveriges folkmängd passerade nio miljoner under år 2004 och om ca 20 år beräknas folkmängden nå upp till 10 miljoner. I år väntas befolkningen öka med omkring 60 000. Ökningen beror främst på invandring, men även på att det föds fler än det dör.


Graf: Folkmängd i Sverige 2007-2050


Fortsatt stor invandring

Den sammanlagda invandringen till Sverige år 2007 var den största någonsin. Närmare 100 000 invandrade till Sverige. Under 2008 förväntas en fortsatt stor invandring. Totalt antas omkring 92 000 invandra till Sverige under året. Samtidigt antas drygt 48 000 personer flytta från Sverige till något annat land.


Graf: In och utvandrare, 1970-2050


Den arbetsföra befolkningen minskar inte

Trots att så många 40-talister närmar sig pensionsåldrarna och därmed lämnar arbetskraften kommer inte den arbetsföra befolkningen att minska, utan ökar med 70 000 personer under de närmaste tio åren. Däremot minskar andelen i arbetsför ålder genom att antalet äldre ökar snabbare än antalet personer 20-64 år.


Graf: Andel personer 20-64 år, 2007-2050


Varierande födelsekullar ställer krav på skolan

I Sverige har födelsekullarna varierat kraftigt under de senaste decennierna vilket ställer krav på samhällsplaneringen. De närmaste åren ökar pressen på förskolan. Även trycket på förskoleklasser och lågstadiet blir större. Däremot minskar antalet högstadieelever de närmaste åren medan antalet gymnasieungdomar når en topp under 2008.


Definitioner och förklaringar

Det summerade fruktsamhetstalet är ett mått på det antal barn en kvinna skulle få i genomsnitt om fruktsamheten förblev densamma som under året för vilket beräkningen görs.


Publikation

Sveriges framtida befolkning 2008-2050


Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Prognosinstitutet
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72


Förfrågningar

Christian Skarman
Tfn 08-506 942 83
E-post christian.skarman@scb.se

Hans Lundström
Tfn 08-506 943 70
E-post hans.lundstrom@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44