Pressmeddelande -

Befolkningsstatistik, 1:a halvåret 2012: Fler invandrar från Syrien och Afghanistan

Befolkningsstatistiken för första halvåret visar på en fortsatt stabil folkökning. Under våren passerade vi 9,5 miljoner och den sista juni uppgick folkmängden i Sverige till 9 514 406 invånare.

Under årets första sex månader invandrade 45 270 personer. Det är något fler jämfört med samma period förra året. Som en följd av oroligheterna i Syrien och Afghanistan har invandringen av medborgare därifrån ökat med nästan 70 procent från respektive land. Att den totala invandringen inte ökat mer trots oroligheter i flera länder beror bland annat på att invandringen från flera av de senaste årens stora invandringsländer minskat. Invandringen av irakiska och somaliska medborgare har båda minskat med cirka 20 procent jämfört med första halvåret 2011. Utvandringen är nästan oförändrad och det är fortfarande de nordiska grannländerna tillsammans med Storbritannien och USA som lockar flest. Totalt har 24 113 personer utvandrat från Sverige hittills i år.

Antalet födda barn har ökat för varje år under 2000-talet. Undantaget var 2011 då det föddes färre barn än året innan, men detta verkar endast vara en tillfällig nedgång. Under första halvåret 2012 föddes 57 428 barn vilket var 743 fler än föregående år. Antalet avlidna uppgick till 47 467 personer.  

Sundbyberg växer
I 16 av Sveriges 21 län ökade folkmängden. Störst tillväxt hade i vanlig ordning Stockholms län som ökade med 17 729 personer, och passerade därmed 2,1 miljoner invånare. Näst efter Stockholms län hade Södermanlands, Västmanlands, Hallands, Skåne och Västra Götalands län störst befolkningstillväxt i relation till sin befolkning. I Norrbottens, Gotlands, Blekinge, Jämtlands och Västerbottens län minskade folkmängden.

Sundbyberg är den kommun som ökade mest i relation till sin folkmängd, 2 procent, vilket motsvarade 789 personer. Huddinge nådde under första halvåret en milstolpe i och med att invånarantalet passerade 100 000 invånare. Andra kommuner som också passerat befolkningsgränser är till exempel Kristianstad och Solna, som vid halvårsskiftet hade mer än 80 000 respektive 70 000 invånare. Av Sveriges samtliga kommuner hade 170 ökat sin folkmängd, 116 minskat och fyra kommuner hade en oförändrad folkmängd.

De 5 län med högst procentuell folkökning respektive minskning första halvåret 2012 för tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338778.aspx

Definitioner och förklaringar
Statistiken baseras på preliminär statistik över folkmängden och befolkningsförändringar. Statistiken kan komma att förändras något varefter sena aviseringar inkommer.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden den 31 december 2011 och den 30 juni 2012. Händelser (födslar, dödsfall, flyttningar) som skett före 2012, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden för 2012 men redovisas inte som händelser under året utan redovisas som en justeringspost. Folkökningen under 2012 beräknas således genom att summera folkmängden den 31 december 2011 med födelse- och flyttningsöverskottet samt den så kallade justeringsposten. Sveriges folkmängd den 30 juni 2012 ökade med 442 personer till följd av händelser som inträffat före 2012, men som rapporterades under året. Dessa 442 personer utgör justeringsposten.

Födelseöverskottet
definieras som antalet födda minus antalet döda.
Invandringsöverskottet
definieras som antalet invandrade minus antalet utvandrade.
Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.
Mer om statistiken

På vår webbplats finns en läns- och kommuntabell med folkmängden den 30 juni 2012 och befolkningsförändringar under första halvåret 2012. Där finns också de mest efterfrågade tabellerna och diagrammen samt information om statistikens kvalitet och framställningssätt.

Nästa publiceringstillfälle
Statistik om folkmängden den 31 juli 2012 och den 31 augusti 2012 publiceras på SCB:s webbplats den 6 september respektive den 4 oktober 2012 klockan 09.30.

Statistik om folkmängden den 30 september 2012 samt befolkningsförändringar för de första tre kvartalen 2012 publiceras på SCB:s webbplats den 8 november 2012 klockan 09.30.

Statistik om folkmängden den 31 oktober och den 1 november 2012 publiceras på SCB:s webbplats den 11 december 2012 klockan 09.30.

Pressmeddelande om den preliminära folkmängden den 31 december 2012 publiceras på SCB:s webbplats den 20 december 2012 klockan 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för befolkningsstatistik

701 89 Örebro

Förfrågningar

Linus Johansson
Tfn 019 - 17 66 56
E-post befolkning@scb.se
Anna-Karin Nylin
Tfn 019 - 17 67 31
E-post befolkning@scb.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44