Pressmeddelande -

Befolkningsstatistik, 1:a kvartalet 2008: Invandringen minskar men är fortfarande historiskt hög

Folkmängden i Sverige var efter första kvartalet i år 9 196 227 personer. Det ger en folkökning med 13 300 personer sedan årsskiftet. Till största delen beror ökningen på att fler personer invandrat än utvandrat med ett invandringsöverskott som följd. Invandringsöverskottet var dock lägre än motsvarande period föregående år.

Den främsta orsaken till att Sveriges befolkning ökar är att invandringen kraftigt överstiger utvandringen. Under första kvartalet 2008 invandrade 21 435 personer medan 10 748 personer utvandrade. Det gav ett invandringsöverskott på 10 687 personer, en minskning jämfört med 2007 då överskottet var 12 239 personer.

Antalet födda ökar för tredje året i följd
Under första kvartalet föddes 27 160 barn vilket är en ökning med 621 barn jämfört med samma period 2007. Samtidigt avled 24 263 personer, en minskning med 567 personer jämfört med första kvartalet 2007. Det innebär att födelseöverskottet har ökat med 1 188 personer jämfört med första kvartalet 2007.

Lika många invandrar från Polen som från Irak
Invandringen, som varit de högsta någonsin de två senaste åren, har minskat något under det första kvartalet år 2008. Invandringen är dock fortfarande historiskt hög.

Den största gruppen invandrare är svenska medborgare, 3 743 personer, följt av irakiska, polska och danska medborgare. Första kvartalet 2007 var den största invandrargruppen irakiska medborgare som dock minskat från 3 504 personer till 2 514 personer.

De två länder varifrån flest personer invandrade under första kvartalet 2008 är Irak och Polen, med knappt 1 760 personer per land. Det innebär att drygt 750 irakiska medborgare invandrade från ett annat land än Irak.

Invandring per månad 2005-2008
http://www.scb.se/templates/pressinfo____235860.asp


Svenska medborgare flyttar till Norge, och övriga flyttar "hem"
Under första kvartalet utvandrade 10 748 personer, en liten ökning jämfört med förra året. Av utvandrarna var majoriteten svenska medborgare. Knappt hälften, 2 881 personer, av dessa flyttade till Norge, Storbritannien eller USA.

Den vanligaste destinationen för utländska medborgare var Danmark, dit 630 personer flyttade, följt av Finland och Norge. Drygt 70 procent av de utländska medborgarna flyttade "hem" till sitt medborgarskapsland.

Folkmängd och befolkningsförändringar första kvartalet 2004 - 2008
http://www.scb.se/templates/pressinfo____235860.asp

Männen står för drygt hälften av flyttningarna över landsgränsen
Under första kvartalet utvandrade 5 845 män och 4 903 kvinnor. Samtidigt invandrade 11 219 män och 10 216 kvinnor. Det innebär att drygt hälften, 54 procent, av utvandrarna och 52 procent av invandrarna, var män.

Av flyttningarna över länsgränserna har männen gjort 21 508 flyttningar och kvinnorna 22 036. Personer i 20 årsåldern står för drygt hälften av flyttningarna över länsgränserna.

 

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=BE0101

 

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt, diagram och tabeller med folkmängd den 31 mars 2008 samt befolkningsförändringar för första kvartalet 2008 per län och kommun finns på SCB:s webbplats.
http://www.scb.se/templates/Product____25785.asp

 

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om folkmängden den 30 juni 2008 samt befolkningsförändringar för första halvåret 2008 publiceras på vår webbplats den 14 augusti 2008 klockan 09.30.

 

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019 - 17 69 42

Förfrågningar
SCB, enheten för befolkningsstatistik
Tfn 019 - 17 60 10
E-post befolkning@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

 

 

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44