Pressmeddelande -

Betalningsbalansen, tredje kvartalet 2008: Stora investeringar i Sverige under tredje kvartalet

Betalningsbalansen för tredje kvartalet 2008 gav ett överskott i bytesbalansen på 63,4 miljarder kronor, svagt negativ kapitalbalans och ett överskott på 16,6 miljarder kronor i den finansiella balansen.

Både handelsbalansen och tjänstebalansen försämrades i jämförelse med föregående kvartal då exporten av varor och tjänster minskade med 10 procent respektive 2 procent. Handelsbalansen uppgick till 24,6 miljarder och tjänstebalansen till 23,7 miljarder. Även importen av varor minskade medan tjänsteimporten ökade med ett par miljarder vid samma jämförelse.

Statens försäljning av Vin & Sprit gav stora nettoinflöden
Direkta investeringar tillsammans med övrigt kapital genererade höga nettoinflöden under kvartalet medan portföljinvesteringar genererade nettoutflöden, vilket gav upphov till en finansiell balans på 16,6 miljarder. 
Statens försäljning av Vin & Sprit AB ligger bakom en stor del av nettoinflödet på direkta investeringar. Portföljinvesteringar med utlandet resulterade i kapitalutflöden på 69,0 miljarder kronor under tredje kvartalet 2008. De största flödena återfinns inom handeln med utländska aktier och räntebärande penningmarknadsinstrument.

Riksbanken rustar valutareserven
Det stora inflödet av övrigt kapital förklaras bland annat av att Sveriges riksbank rustat valutareserven för att ha likviditet till att upprätthålla stabilitet på den svenska finansmarknaden. Valutareservens transaktionsförändring uppgick under tredje kvartalet till - 57,6 miljarder vilket kan jämföras med +0,9 miljard föregående kvartal. En ökning av valutareserven förs in med ett minustecken i betalningsbalansen då detta betyder att innehavet av utländsk valuta ökat.

Definitioner och förklaringar

Publiceras och sammanställs av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Sveriges riksbank.

 

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

 

Fjärde kvartalet 2008 publiceras den 26:e februari 2009.

 


Statistikansvarig myndighet och producent

Statistiska centralbyrån, Enheten för Betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 STockholm
Fax 08 506 949 43

Förfrågningar

Camilla Bergeling
Tfn 08-506 942 06
E-post camilla.bergeling@scb.se

Malin Sundeby
Tfn 08-506 946 14
E-post malin.sundeby@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • betalningsbalans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44