Pressmeddelande -

Bostadsbyggandet ökar kraftigt

Under de tre första kvartalen 2004 påbörjades totalt 20 900 lägenheter, vilket innebär en ökning med 37 procent jämfört med samma period 2003 då 15 222 lägenheter påbörjades. Största ökningen låg på flerbostadshusen som ökade med hela 51 procent, medan småhusen ökade med 20 procent. Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus under perioden är: 2004: 8 100 lägenheter i småhus och 12 800 i flerbostadshus 2003: 6 763 lägenheter i småhus och 8 459 i flerbostadshus För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för år 2004 uppräknade med 14 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren. Största ökningen ligger i Stockholms kommun Under de första tre kvartalen 2004 ökade påbörjandet i flerbostadshus i Stockholms kommun med över 1600 lägenheter jämfört med samma period 2003. De flesta länen visar ökningar och särskilt utmärker sig Skåne, Västerbottens, Södermanlands och Värmlands län. Däremot visar påbörjandet av flerbostadshus i Västra Götalands och Västmanlands län minskande siffror. Tabeller på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____106886.asp

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44