Pressmeddelande -

Bostadsrätter för 85 miljarder omsattes förra året

År 2006 såldes det ca 92 000 bostadsrättslägenheter till ett sammanlagt värde av 85 miljarder kronor. Det genomsnittliga överlåtelsepriset var 930 000 kronor. Motsvarande pris år 2005 var 776 000 kronor. Av det totala antalet sålda bostadsrätter var 53 procent belägna inom de tre storstadsområdena. Värdet för dessa var 69 miljarder vilket motsvarar hela 81 procent av den totala omsättningssumman. I Stor-Stockholm såldes 31 069 bostadsrätter till ett genomsnittligt pris på drygt 1,6 miljoner. I Stor-Göteborg såldes 8 276 bostadsrätter för drygt 1,1 miljoner i snitt och i Stor-Malmö var omsättningen 9 117 bostadsrätter till ett snittpris på 928 000 kronor. Stora prisskillnader mellan länen I Stockholms län (tillika Stor-Stockholm) låg medelpriset år 2006 på drygt 1,6 miljoner kronor, vilket gör Stockholm till det dyraste länet. Näst dyrast var Uppsala län med ett medelpris på 822 000 kronor, följt av Skåne på 796 000 kronor och Västra Götaland på 780 000 kronor. De billigaste bostadsrätterna finner man i Dalarna, där genomsnittspriset var 185 000 kronor. I nedanstående tabell redovisas antal överlåtelser, medelpris och medianpris för åren 2006 och 2005 fördelat på län, storstadsområden, riket i övrigt samt totalt för hela landet. Definitioner och förklaringar Underlag för beräkningarna av överlåtelsepriserna i detta pressmeddelande är de kontrolluppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar till skattemyndigheten i samband med en överlåtelse/försäljning av en bostadsrätt. Resultaten för år 2005 är beräknade på ett preliminärt material medan siffrorna för år 2004 bygger på ett definitivt material. Vad omfattar statistiken? Det finns bostadsrätter som överlåts till ett symboliskt (lågt) värde, likväl som det finns bostadsrätter, speciellt i Stockholms innerstad, som är extremt dyra. SCB har valt att i denna redovisning ta med alla överlåtelser oavsett lägsta pris upp till ett högsta pris på 20 miljoner kronor. Dock ingår inga överlåtelser som skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande. Dessutom ingår bara överlåtelser som gjorts av fysiska personer och där hela lägenheten överlåtits. Prisjämförelser mellan åren Det bör påpekas att det är vanskligt att med stöd av siffrorna dra någon slutsats om prisutvecklingen på bostadsrätter. För att kunna göra detta krävs ett bättre mått än enbart medel- eller medianpriset vilket inte tar hänsyn till storlek, belägenhet eller andra faktorer som påverkar marknadspriset. Ett kvadratmeterpris går dock inte att beräkna eftersom uppgift om storlek/yta saknas i underlaget. Med anledning av detta redovisas inga procentuella förändringar. Statistiska mått - medelpris och medianpris I detta pressmeddelande redovisas både medelpriser och medianpriser. Anledningen till detta är att överlåtelsepriserna är starkt skevt fördelade. Det finns i de flesta regioner ett antal försäljningar till höga priser vilket gör att medelvärdet blir högt. För att åskådliggöra detta redovisar vi även medianpriser. Medianen är det storleksmässigt mittersta värdet i respektive region. Detta mått påverkas därför inte i lika hög grad som medelvärdet av extrema värden. Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun. Redovisning på lägre regional nivå (kommun eller församling) kan beställas på uppdragsbasis (mot betalning) genom att kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. För diagram vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____203271.asp

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44