Pressmeddelande -

Demografidagen 1 juni - Framtidens demografi

Demografidagen år 2006 kommer att äga rum den 1 juni i Garnisonen på Karlavägen 100 , Stockholm Årets tema är framtidens demografi och bland annat kommer klimatfrågan, pandemier, hälsorisker och global migration och belysas. Befolkningsåret 2005 och 2006 års befolkningsprognos kommer också att presenteras. Konferensen är ett samarrangemang mellan SCB, Sveriges kommuner och landsting, Arena för tillväxt, Glesbygdsverket och Svensk demografisk förening. Programmet finns på SCB:s hemsida, http://www.scb.se/templates/Form____161847.asp där anmälan kan göras till och med den 24 maj.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44

Relaterade event