Pressmeddelande -

Demografisk analys: Födda i Sverige – ändå olika

Föräldrarnas bakgrund påverkar hela livet. Personer födda i Sverige, vars föräldrar är födda utomlands, bildar familj och skaffar barn i mindre utsträckning än personer födda i Sverige vars föräldrar också är födda här. De har också större risk att dö i yngre åldrar och ett annat boende- och flyttmönster.

I en ny rapport från SCB studeras familjebildning, barnafödande, flyttningar och dödlighet hos personer födda i Sverige som har utrikes födda föräldrar. Även skillnader inom utbildning och arbetsmarknad har studerats.

Föder färre barn

Kvinnor och män med föräldrar från länder utanför Europa har ofta en partner med samma bakgrund. De har mindre benägenhet att skaffa barn än inrikes födda med föräldrar födda i Sverige. Lägre utbildning och sämre anknytning till arbetsmarknaden brukar innebära lägre fruktsamhet. Men trots att hänsyn tas till olikheter inom dessa områden kvarstår skillnader.

Bor oftare i områden med låg inkomstnivå

Som vuxna bor de oftare i områden med låg inkomstnivå.  De flyttar också oftare utomlands och har en mindre benägenhet att flytta tillbaka till Sverige än inrikes födda vars båda föräldrar är födda i Sverige.

Högre dödlighet

I vissa åldrar är risken att dö högre för de med två utrikes födda föräldrar. Särskilt tydligt är det bland barn och i åldersgruppen 20-29 år. Troligtvis finns socioekonomiska förklaringar. Till exempel är andelen som inte fullföljer gymnasiestudierna högre bland elever som är födda i Sverige med en eller två föräldrar födda utomlands. Även på arbetsmarknaden finns skillnader. Andelen förvärvsarbetande är lägre och personer med utrikes födda föräldrar har mer sällan ledande befattningar och är oftare överkvalificerade för sina jobb.

En växande grupp

Personer födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar är en växande grupp.  Mellan 1970 och 2008 ökade antalet från
drygt 300 000 till över en miljon. Det innebär att 7 procent av Sveriges befolkning idag har en utrikes född förälder och 4 procent har två utrikes födda föräldrar. Tidigare har det varit vanligast med föräldrar födda i Norden, men med tiden har andra bakgrunder blivit allt vanligare.

Definitioner och förklaringar

Studien baseras på uppgifter från olika register hos SCB. Inrikes födda med utrikes födda föräldrar är en heterogen grupp. I många av rapportens analyser delas de in i grupper utifrån föräldrarnas födelseländer.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24 300
104 51 Stockholm

 

Förfrågningar

Lotta Persson
Tfn 08 - 506 942 11
E-post lotta.persson@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • bakgrund
  • demografi
  • familjebildning
  • barnafödande
  • flyttningar
  • dödlighet
  • utrikes födda

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44