Pressmeddelande -

Europaparlamentsval 2009: Många förstagångsväljare vid årets Europaparlamentsval

Jämfört med Europaparlamentsvalet 2004 har antalet röstberättigade svenska medborgare folkbokförda i Sverige ökat med cirka 4 procent och beräknas vara cirka 6 900 000 vid Europaparlamentsvalet den 7 juni i år. Ett stort antal av dem får rösta för första gången. Många väljare är dock osäkra på om de ska rösta och i så fall på vilket parti.

Vid Europaparlamentsvalet i juni är antalet förstagångsväljare i ett Europaparlamentsval cirka 588 000 personer. Det innebär att cirka 8 procent av väljarkåren har nått rösträttsåldern sedan 2004 års Europaparlamentsval. Jämför man istället med hur många som nått rösträttsåldern sedan riksdagsvalet den 17 september 2006 uppgår antalet till cirka 336 000 personer.

Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar nu tabeller om de preliminärt röstberättigade inför Europaparlamentsvalet 2009 på webbplatsen. I tabellerna redovisas preliminära uppgifter om de röstberättigade svenska medborgarna som är folkbokförda i Sverige. Redovisningen innehåller emellertid inte uppgifter om röstberättigade utlandssvenskar samt EU-medborgare folkbokförda i Sverige som begärt att bli upptagna i röstlängden Vid Europaparlamentsvalet 2004 uppgick dessa två grupper tillsammans till cirka 157 000 personer.

De preliminärt röstberättigade vid Europaparlamentsvalet redovisas efter kön, ålder och region.

Tabell 1. Preliminärt antal röstberättigade vid Europaparlamentsvalet 2009

Se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____262470.aspx


Få avser att rösta i Europaparlamentsvalet 2009

I SCB:s Partisympatiundersökning (PSU) som genomfördes i november 2008 ställdes frågor kring deltagande i Europaparlamentsvalet den 7 juni 2009. Knappt hälften av de tillfrågade, 49 procent, uppgav vid intervjutillfället att man kommer att rösta i valet. Det var 27 procent som uppgav att man inte kommer att rösta, medan 24 procent uppgav att man inte vet hur man kommer att göra.

I samma undersökning ställdes även frågan om man skulle rösta ifall det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna. Andelen som uppgav att de då skulle rösta uppgick till 86 procent.

Tabell 2. Röstningsintention valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009, enligt PSU november 2008. Procent

Se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____262470.aspx

Andelen som uppgav att de kommer att rösta vid 2009 års val till Europaparlamentet är högre bland dem som är positivt inställda till det svenska medlemskapet i EU än bland dem som är mot. Lägst är dock andelen bland dem som inte har någon åsikt om det svenska EU-medlemskapet.

Tabell 3. Röstningsintention valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009 efter inställning till EU-medlemskapet, enligt PSU november 2008. Procent

Se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____262470.aspx

Av de röstberättigade vid det svenska valet till Europaparlamentet 2004 valde 37,9 procent att utnyttja sin rösträtt. Det var en minskning med nästan en procentenhet jämfört med valet 1999.

Tabell 4. Antalet röstberättigade, antalet och andelen röstande vid valet till Europaparlamentet 1995, 1999 och 2004

 

Se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____262470.aspx


Kommentar: Observera att i tabellen ovan redovisas antal röstberättigade på valdagen. I tabell 1 redovisas det preliminära antalet röstberättigade.


Många osäkra inför partival

Av dem som i Partisympatiundersökningen i november 2008 uppgav att de har för avsikt att rösta i Europaparlamentsvalet i år var det 38 procent som inte vet vilket parti de tänker rösta på. Andelen var högre bland kvinnor än bland män - 44 procent jämfört med 33 procent. Av tabellen nedan framgår hur partivalen fördelade sig bland dem som avser att rösta och som uppgav vilket parti de tänker rösta på. Övriga partier utgörs i huvudsak av Sverigedemokraterna (1,1 procent).

Tabell 5. Partival i Europaparlamentsvalet den 7 juni 2009 bland dem som uppgett att de avser att rösta, enligt PSU november 2008. Procent

Se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____262470.aspx

 

Tabell 6. Giltiga valsedlars procentuella fördelning efter parti vid valet till Europaparlamentet 1995, 1999 och 2004. Procent

 

Se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____262470.aspx

 

Definitioner och förklaringar

Med förstagångsväljare avses personer som uppnått rösträttsålder sedan föregående valtillfälle. Det finns även andra personer som kan betraktas som förstagångsväljare, exempelvis personer som får rösta för första gången efter byte av medborgarskap. Dessa ingår dock inte gruppen förstagångsväljare i de redovisningar som görs här.

Förkortningar

MModerata samlingspartiet
CCenterpartiet
FPFolkpartiet liberalerna
KDKristdemokraterna
MPMiljöpartiet de Gröna
JLJunilistan
SSocialdemokraterna
VVänsterpartiet
Övr.Övriga partier

Tabeller

Det preliminärt röstberättigade vid Europaparlamentsvalet redovisas efter kön, ålder och region. Till tabellerna

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt, se Fakta om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Valresultat från Europaparlamentsvalet den 15 oktober 2009 kl. 09.30Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 50 Stockholm
Fax08-506 947 72

Förfrågningar

Jessica Persson
Tfn08-506 944 27
E-postvalstatistik@scb.se
Richard Öhrvall
Tfn08-506 941 58
E-postvalstatistik@scb.se

Ämnen

  • Politik

Taggar

  • europaparlamentsval

Presskontakt

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44