Pressmeddelande -

Export och import av varor, januari-mars 2010, i löpande priser: Utrikeshandeln ökade

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____293735.aspx

Efter en kraftig nedgång under 2009 ökade utrikeshandeln igen under första kvartalet 2010 jämfört med första kvartalet 2009. Ökningen var genomgående för de flesta varuområdena.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-mars 2010 till 262 miljarder kronor. Det är en ökning med 5 procent jämfört med januari-mars 2009. Samtidigt ökade varuimporten med 8 procent och uppgick till 245 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 17 miljarder. Under första kvartalet 2009 uppgick handelsnettot till 23 miljarder kronor.

Sveriges export till ”EU-27” ökade med 6 procent medan importen därifrån ökade med 10 procent. Exporten till euroländerna steg med 5 procent och importen därifrån med 10 procent. Bland EU-länder ökade exporten till Tyskland med 5 procent och till Storbritannien med 23 procent medan exporten till Danmark minskade med 8 procent. Importen från Tyskland och Storbritannien ökade med 11 respektive 12 procent samtidigt som importen från Danmark steg med 7 procent.

Exporten till övriga Europa ökade med 1 procent och importen därifrån med 16 procent. Exporten till Norge ökade med 2 procent samtidigt som importen från Norge sjönk med 4 procent. Exporten till Ryssland ökade med 5 procent och importen därifrån med hela 90 procent. Importökningen från Ryssland förklaras till stor del av råolja.

Exporten till Asien ökade med 5 procent medan importen därifrån ökade med 1 procent. Exporten till Kina ökade med 10 procent samtidigt som importen därifrån var oförändrad.

Exporten till Amerika ökade under första kvartalet med 3 procent medan importen därifrån sjönk med 5 procent. Exporten till USA sjönk med 3 procent och importen därifrån med 14 procent jämfört med januari-mars 2009.

Exporten av oljeprodukter ökade 41 procent

Exporten av ”verkstadsvaror” var oförändrad under första kvartalet 2010. Inom varuområdet ökade vägfordon med 9 procent. Samtidigt ökade exporten av ”mineralvaror” med 20 procent. ”Skogsvaror” ökade med 2 procent och  ”kemivaror” med 1 procent. Exporten av läkemedel, som ökade under förra året, minskade med 7 procent under första kvartalet 2010. Exporten av ”energivaror” steg med 36 procent. Av dessa ökade oljeprodukter med 41 procent. Livsmedel ökade med 7 procent.

Importen av personbilar steg 62 procent

Importen av ”verkstadsvaror” ökade med 7 procent under första kvartalet 2010. Därav ökade personbilar med 62 procent. ”Mineralvaror” och ”energivaror” steg med 24 respektive 29 procent. ”Skogsvaror” och ”kemivaror” ökade båda med 6 procent. Importen av livsmedel minskade med 2 procent.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-08-26 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Utrikeshandel-ES/UI
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

 

Förfrågningar

Andreas Stenberg
Tfn 08-506 943 61
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Utrikeshandel 08-506 949 72

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • utrikeshandeln
  • varuexport
  • export
  • import
  • varuimport

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44