Pressmeddelande -

Exporten ökade 4 procent i april

Den svenska varuexporten uppgick under april 2006 till 85,5 miljarder kronor medan varuimporten uppgick till 72,4 miljarder kronor. Detta ger ett handelsnetto på 13,1 miljarder kronor. Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 13,1 miljarder kronor under april 2006 enligt SCB:s preliminära beräkningar. För april 2005 var överskottet 11,6 miljarder kronor. Varuexportens värde under april 2006 uppgick till 85,5 miljarder kronor och varuimportens till 72,4 miljarder kronor. Exporten har därmed ökat i värde med 4 procent medan importen värdemässigt ökat med 2 procent jämfört med april 2005. Antalet vardagar var tre färre i april 2006 jämfört med april 2005. Handeln med länder utanför EU gav under april 2006 ett överskott på 13,2 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 0,1 miljarder. Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 12,3 miljarder kronor för april 2006 jämfört med 12,5 miljarder för mars 2006. För februari 2006 var motsvarande värde 12,7 miljarder. Handelsnettot för januari-april 2006 gav ett överskott på 60,4 miljarder kronor Hittills under året (januari-april 2006) har värdet av varuexporten ökat med 15 procent medan varuimporten värdemässigt har ökat med 13 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 355,3 miljarder kronor och varuimportvärdet till 294,9 miljarder kronor. Handelsnettot för januari-april 2006 gav därmed ett överskott på 60,4 miljarder kronor. För motsvarande månader 2005 noterades ett överskott på 47,3 miljarder kronor. Export, import och handelsnetto 2004-2006 (miljarder kronor); Reviderat värde = fet siffra Tabell på:http://www.scb.se/templates/pressinfo____169845.asp Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____169845.asp Definitioner och förklaringar Den senaste månaden är baserade på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EU samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln. Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-06-26 kl. 09.30. Statistikansvarig myndighet och producent SCB, Enheten för Utrikeshandel Box 24300 104 51 Stockholm Fax 08-506 945 71 Förfrågningar Runo Samuelsson Tfn 08-506 946 61 E-post runo.samuelsson@scb.se Erik Eklund Tfn 08-506 943 07 E-post erik.eklund@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44