Pressmeddelande -

Färdigställda nybyggnader 2005 - definitiva uppgifter: Minskning av färdigställda lägenheter

År 2005 färdigställdes 23 068 lägenheter i nybyggda hus. Det är en minskning med nio procent jämfört med året innan. Sett över en längre period visas dock en uppåtgående trend. De färdigställda lägenheterna 2005 fördelade sig på 10 076 i småhus och 12 992 i flerbostadshus. Antalet färdigställda lägenheter i småhus minskade med 13 procent, medan antalet lägenheter i flerbostadshus minskade med fem procent. Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____166377.asp Färdigställda lägenheter i nybyggda hus 1985-2005 http://www.scb.se/templates/pressinfo____166377.asp Antalet nybyggda studentbostäder minskar Under 2005 var 2 510 av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus specialbostäder. Det är en minskning från år 2004 då 4 124 specialbostäder färdigställdes. Det är huvudsakligen studentbostäder som har minskat (från 2 751 lägenheter år 2004 till 1 187 lägenheter år 2005). Bostadstyper i flerbostadshus 2004 och 2005 http://www.scb.se/templates/pressinfo____166377.asp Små förändringar mellan upplåtelseformer Småhus I de nybyggda småhusen år 2005 var antalet lägenheter med äganderätt 8 979 eller 89 procent (år 2004: 90 procent). 786 lägenheter eller åtta procent var upplåtna med bostadsrätt (år 2004: sex procent) och 311 eller tre procent var upplåtna med hyresrätt (år 2004: fyra procent). Flerbostadshus I de nybyggda flerbostadshusen år 2005 var antalet lägenheter med bostadsrätt 5 527 eller 43 procent (2004: 42 procent). 7 465 lägenheter eller 57 procent var upplåtna med hyresrätt (2004: 58 procent). Stora regionala skillnader Vissa delar av landet visar stora minskningar Antalet färdigställda lägenheter minskade i Uppsala län från 1 532 år 2004 till 1 000 lägenheter år 2005, i Stockholms län från 7 169 år 2004 till 5 929 år 2005, i Norrbottens län från 333 år 2004 till 175 år 2005, men även i Göteborgs kommun från 2 014 år 2004 till 1 477 år 2005. medan andra delar ökar Mellan 2004 och 2005 ökade antalet färdigställda lägenheter i Kronobergs län från 436 till 731, i Södermanlands län från 486 till 689 och i Blekinge län från 228 till 425. Definitioner och förklaringar Statistiken omfattar samtliga bostadslägenheter för permanentboende som färdigställts under året. Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande (SM). Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande gällande definitiva uppgifter 2006 beräknas till april 2007. Avskiljare Producent SCB, Enheten för byggande och bebyggelsestatistik Box 24 300 104 51 Stockholm Fax 08-506 949 05 Förfrågningar Agneta Löfgren Tfn 08-506 947 84 E-post agneta.lofgren@scb.se Nilserik Sahlén Tfn 08-506 947 95 E-post nilserik.sahlen@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Företagande

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44