Pressmeddelande -

Färdigställda nybyggnader 2009 – definitiva uppgifter: Få ägarlägenheter i nyproduktion

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____292864.aspx

Av de 14 527 nybyggda lägenheter i flerbostadshus som färdigställdes förra året var det endast sex lägenheter som hade upplåtelseformen äganderätt.

Den 1 maj 2009 infördes regler om så kallade ägarlägenheter. I denna statistik redovisas dessa som lägenheter i flerbostadshus med upplåtelseformen äganderätt. Av de 14 527 nybyggda lägenheterna i flerbostadshus var det sex lägenheter som färdigställdes med denna upplåtelseform. Samtliga byggdes i Västra Götalands län.


Bostadsbyggandet minskar – störst är minskningen av antalet lägenheter i småhus

År 2009 färdigställdes totalt 22 900 lägenheter i nybyggda hus. Av dessa var 8 373 i småhus och 14 527 i flerbostadshus.  Det är en minskning med 28 procent jämfört med året innan, då 32 021 lägenheter färdigställdes. Antalet färdigställda lägenheter i småhus minskade med 31 procent och flerbostadshus med 27 procent jämfört med år 2008.

Graf: Färdigställda lägenheter i nybyggda hus 1989 - 2009

Ökning av nybyggda lägenheter med offentliga ägare

Tillsammans med de allmännyttiga företagen äger stat, landsting och kommun 26 procent av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus som färdigställts under 2009. Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshusen minskade för samtliga ägarkategorier utom stat, landsting och kommun. Lägenhetsbyggandet i denna ägarkategori ökade med 15 procent jämfört med 2008.  Som andel av det totala antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus svarade dessa för tre procent år 2009 och två procent år 2008.

Fler nybyggda bostadsrätter än hyresrätter

Mer än hälften av lägenheterna i nybyggda flerbostadshus är bostadsrätter. Under 2009 färdigställdes totalt 7 723 bostadsrätter, vilket motsvarar 53 procent av nybyggandet. Det kan jämföras med 1995 då en av tio nybyggda lägenheter i flerbostadshus var bostadsrätt.

Äganderätt förblir den dominerande upplåtelseformen i nybyggda småhus. För 2009 var andelen äganderätter 94 procent.

Graf: Andel upplåtelseform i nybyggda flerbostadshus 1991 - 2009

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien beräknas publiceras 2010-05-28 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

 

Förfrågningar

Thang Tran
Tfn 08-506 946 92
E-post thang.tran@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • nybyggda lägenheter
  • nyproduktion
  • flerbostadshus

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44