Pressmeddelande -

Fler kvinnor än män studerar

För samtliga åldersgrupper efter gymnasieåldern var studiedeltagandet högre för kvinnor än för män Totalt deltog cirka 962 300 personer i åldrarna 16-64 år i de studieformer som omfattas av statistiken, vilket utgör 16,7 procent av befolkningen i dessa åldrar. Högst studieaktivitet efter gymnasieåldern hade 22-åringarna av vilka 50 procent av kvinnorna och 39 procent av männen studerade, de flesta inom högskolan. Studiedeltagande höstterminen 2004 i befolkningen 16-64 år. Fördelning efter studieform och kön. Antal. Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____168255.asp Kvinnodominansen var störst i högskolan och komvux Komvux var den studieform där andelen kvinnor var störst. Två tredjedelar av de studerande var kvinnor. Även i folkhögskolan och grundläggande högskoleutbildning var kvinnornas andel över 60 procent. I gymnasieskolan, kvalificerad yrkesutbildning, och forskarutbildning var könsfördelningen relativt jämn. Fler elever i gymnasieskolan Antalet elever i gymnasieskolan ökade 2004 med nästan 14 000. Däremot minskade antalet studerande på högskolenivå efter många års uppgång. Höstterminen 2004 hade dessa båda skolformer cirka 341 000 studerande vardera. Drygt 150 000 personer studerade i komvux. Mer information: SCB sammanställer årligen demografiska bakgrundsuppgifter m.m. för studerande i serien "Befolkningens studiedeltagande". Uppgifterna publiceras på SCBs webplats under ämnesrubriken "Utbildning och Forskning" med underrubriken "Befolkningens utbildning". Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i statistiskt meddelande: "Befolkningens studiedeltagande höstterminen 2004" Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Producent SCB, Enheten för utbildning och arbetsmarknad 701 89 ÖREBRO Fax 019-17 70 82 Förfrågningar Sonia Ekman Tfn 019-17 68 23 E-post sonia.ekman@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44