Pressmeddelande -

Försäkringsbolagens kapitalplaceringar, 1:a kvartalet 2010: Försäkringsbolagen fortsätter köpa aktier och fondandelar

För femte kvartalet i rad nettoköpte försäkringsbolagen aktier och andelar. Under första kvartalet 2010 nettoköpte bolagen aktier och andelar för cirka 36 miljarder och innehavet var vid utgången av årets första kvartal värt 1 421 miljarder.

Det var främst investeringar i fonder och utländska aktier som bidrog till att nettoköpen totalt sett blev positiva. Försäkringsbolagen nettoköpte fondandelar för knappt 23 miljarder och utländska aktier för knappt 9 miljarder under perioden.

Livbolagens innehav i aktier och andelar uppgick i slutet av kvartalet till 1 261 miljarder. Det innebär en ökning med 75 miljarder jämfört med fjärde kvartalet. Livbolagen nettoköpte fondandelar för 22 miljarder under första kvartalet, varav 16 miljarder var svenska fondandelar och 6 miljarder utländska fondandelar. Det totala innehavet i fonder var i slutet av perioden värderat till 674 miljarder.

Skadebolagens innehav i aktier och andelar var i slutet av kvartalet värderat till 160 miljarder, en ökning med 10 miljarder jämfört med fjärde kvartalet 2009. Innehavet i utländska aktier uppgick till 44 miljarder.

Försäkringsbolagens placeringstillgångar ökar

Totala placeringstillgångar uppgick i slutet av kvartalet till 2 848 miljarder. Det är en ökning med 124 miljarder sedan fjärde kvartalet 2009 och en ökning med 469 miljarder jämfört med fjärde kvartalet 2008. Av de totala placeringstillgångarna kom 922 miljarder från placeringar i utlandet, det innebär en ökning med 33 miljarder jämfört med fjärde kvartalet 2009.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-09-09.

 

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35

 

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknad
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

 

Förfrågningar

Mikael Larsson
Tfn 08-506 944 29
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Johannes Andersson
Tfn 08-506 949 93
E-post fornamn.efternamn@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44