Pressmeddelande -

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad: Ökad sortering av arbetskraften

Sorteringen av arbetskraften ökade i den privata sektorn mellan 2001 och 2006. Det innebar att personer med hög utbildning och andra egenskaper som är bra för lönen i allt högre grad tog jobben på de arbetsställen som hade den bästa lönebetalningsförmågan.

En viss sortering av arbetskraften finns alltid, eftersom t.ex. en hög utbildning ökar förmågan att konkurrera om de bäst betalda jobben. Men i början av 2000-talet ökade således sorteringen.

Lönespridningen mellan arbetsställena ökade under en tidigare period, cirka 1996–2001. En hypotes är att den ökade lönespridningen påverkade valet av utbildningsinriktning, vilket senare fick en ökad sortering till följd.


Artikel: Sortering av arbetskraften (Andreas Blomquist, Peter Gidlund, Claes-Håkan Gustafson)

Övriga artiklar i publikationen:

  • Konjunkturkänslighet i efterfrågan på högre utbildning (Fredrik W Andersson, Eva Hagsten)
  • Industrins sysselsättningsutveckling (Jan Andersson, Håkan Sjöberg, Fredrik W Andersson, Claes-Håkan Gustafson)
  • Arbetsmarknadsläget – värre än 90-talet? (Berndt Öhman)

Publikation

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2009 (IAM 2010:2)

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Producent

Avdelningen för nationalräkenskaper, Ekonomisk analys
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 85

 

Förfrågningar

Claes-Håkan Gustafson
Tfn 019-17 61 19
E-post claes-hakan.gustafson@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • arbetskraft
  • löner
  • privata sektorn
  • utbildning

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44