Pressmeddelande -

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2008: Bärkraften i näringslivet ökar mer än lönerna

Under de senaste tjugofem åren har de nominella löneökningarna varit mindre än ökningen av företagens bärkraft eller betalningsförmåga.

Under 1980-2005 ökade den genomsnittliga produktiviteten i näringslivet med 3,0 procent årligen. Samtidigt steg priserna med i genomsnitt 3,3 procent per år. Sammanlagt ökade bärkraften eller betalningsförmågan i näringslivet med i genomsnitt 6,4 procent per år. Under samma period var den genomsnittliga nominella löneökningen i näringslivet 5,5 procent per år.

Lönernas andel av förädlingsvärdet har haft en nedgående trend sedan början av 1980-talet. Löneandelen har sjunkit från ca 55 procent till endast 45 procent år 2005. Löneandelen skiljer sig betydligt åt mellan olika branscher, vilket troligen främst hänger samman med hur mycket kapital per anställd som produktionen kräver. Ju mer kapitalintensiv verksamheten är, desto lägre är löneandelen.

Vinstandelen, dvs. rörelseresultatet i förhållande till förädlingsvärdet, verkar fluktuera över tid men har trendmässigt gått i motsatt riktning. I början av 1980-talet var vinstandelen ca 13 procent för att 2005 uppgå till ca 21 procent.

Artikel: Löner och bärkraft (Jonas Färnstrand, Daniel Lennartsson och Pär Lindholm)

Andra artiklar i publikationen:
- Aktiebolagens gemensamma styrelsemedlemmar - en del av det sociala kapitalet (FredrikWAndersson)
- Förändrat flyttmönster från Polen (Tor Bengtsson)
- Taxinäringen i tiden (Kerstin Forssén)
- Lönefördelningen 1997-2006, analys av polarisering och ojämnhet (Jan Selén)

 

Publikation

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2008 (IAM 2008:2)

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Nationalräkenskaper-Analysenheten
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 85

Förfrågningar
Daniel Lennartsson
Tfn 019-17 64 29
E-post daniel.lennartsson@scb.se

Pär Lindholm
Tfn 019-17 69 27
E-post par.lindholm@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44