Pressmeddelande -

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad: Var tredje taxiförare är född utomlands

Taxiförare födda utomlands blir allt fler. Var tredje förare, eller 6 500 personer av totalt 20 500, är utrikes födda. När taxinäringen avreglerades 1990 var de bara 1 700 av totalt 18 100 förare.

Sjuttio procent av företagen äger endast en taxibil och hälften av taxiföretagen har inga anställda, en typisk småföretagarbransch. Antalet taxiföretag var år 2006 drygt 8 000 efter en minskning med nästan 8 procent under de senaste tio åren. Under samma tid har nettoomsättningen ökat med 18 procent.

Allt färre kvinnliga förare
Andelen kvinnor som kör taxi har sjunkit till knappt 13 procent. År 1993 var andelen som högst med drygt 22 procent. Knappt 300 av totalt 2 600 kvinnliga förare är födda utomlands.

Den första taxibilen i Sverige rullade år 1900 och 1946 fanns det 9 500 bilar. År 2007 hade antalet ökat till 14 800, vilket motsvarade 0,3 procent av det totala antalet personbilar.

Cirka 60 procent av taxiresorna är "vanliga" taxiresor. Färdtjänsten tar i anspråk 17 procent och skolskjutsar 13 procent av taxiresorna.

Artikel: Taxinäringen i tiden (Kerstin Forssén)

Andra artiklar i publikationen:
- Aktiebolagens gemensamma styrelsemedlemmar - en del av det sociala kapitalet
(Fredrik W.Andersson)
- Förändrat flyttmönster från Polen (Tor Bengtsson)
- Löner och bärkraft (Jonas Färnstrand, Daniel Lennartsson och Pär Lindholm)
- Lönefördelningen 1997-2006, analys av polarisering och ojämnhet (Jan Selén)

Publikation

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2008 (IAM 2008:2)

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Avdelningen för nationalräkenskaper, Ekonomisk analys
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 85
Förfrågningar
Kerstin Forssén
Tfn 019 - 17 68 64
E-post kerstin.forssen@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44